από metereologos.gr
Σάββατο 30 Ιουλίου 2016
 

Τοξικά ψάρια ανάμεσά μας, τι να προσέχετε στη θάλασσα

Το νεοφερμένο λεοντόψαρο, αλλά και μόνιμοι κάτοικοι, όπως οι δράκαινες και οι σκορπίνες, καιροφυλακτούν στα νερά μας. Τι πρέπει να ξέρουμε

Science • 24/07/2016 05:45 • σχολιάστε
Το λεοντόψαρο έχει εγκατασταθεί στη Ρόδο αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχει και σε άλλα σημεία στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Το λεοντόψαρο έχει εγκατασταθεί στη Ρόδο αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχει και σε άλλα σημεία στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Το λεοντόψαρο έχει εγκατασταθεί στη Ρόδο αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχει και σε άλλα σημεία στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Ο κόκκινος σκορπιός (Scorpaena scrofa) μαζί με τον μαυροσκορπιό είναι από τα πιο διαδεδομένα είδη σκορπίνας στην Ελλάδα
Ο κόκκινος σκορπιός (Scorpaena scrofa) μαζί με τον μαυροσκορπιό είναι από τα πιο διαδεδομένα είδη σκορπίνας στην Ελλάδα
Οι δράκαινες (εδώ η μεγάλη, Trachinus draco) κρύβονται στην άμμο αφήνοντας έξω μόνο το πτερύγιο και τα μάτια τους
Το δηλητήριο της μικρής δράκαινας (Echiichthys vipera) περιέχει δρακοτοξίνη
1 από 5
Δείτε το slideshow

29-07-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
571,33 1,51%
Ανοδικές: 55
Καθοδικές: 29
Αμετάβλητες: 12