Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014
 
 

25-11-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
962,05 -2,83%
Ανοδικές: 40
Αμετάβλητες: 81
Καθοδικές: 17