Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014
 
 

31-10-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
915,83 0,98%
Ανοδικές: 53
Αμετάβλητες: 54
Καθοδικές: 22