από metereologos.gr
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017
 

18-01-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
643,47 0,15%
Ανοδικές: 45
Καθοδικές: 51
Αμετάβλητες: 28