Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
 
 

21-10-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
995,10 5,64%
Ανοδικές: 96
Αμετάβλητες: 40
Καθοδικές: 15