από metereologos.gr
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017
 
 

26-04-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
706,40 1,30%
Ανοδικές: 71
Καθοδικές: 49
Αμετάβλητες: 21