Σάββατο 30 Αυγούστου 2014
 
 

29-08-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.161,81 -0,49%
Ανοδικές: 67
Αμετάβλητες: 52
Καθοδικές: 15