Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015
 
 

04-09-2015 15:18
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
649,70 0,10%
Ανοδικές: 43
Καθοδικές: 41
Αμετάβλητες: 11