από metereologos.gr
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016
 
 

27-10-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
588,67 -0,13%
Ανοδικές: 49
Καθοδικές: 43
Αμετάβλητες: 23