από metereologos.gr
Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017
 
 

16-08-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
842,41 1,77%
Ανοδικές: 88
Καθοδικές: 24
Αμετάβλητες: 18