Τα δώρα της επιστήμης για τον νέο χρόνο δεν περιορίζονται μόνο στα πολύ αναγκαία
νέα εμβόλια και φάρμακα ενάντια στον SARS-CoV-2 (σελ. 2-3).
Ενας ολόκληρος κόσμος γεννιέται μέσα από τις τεχνολογίες που δημιουργήθηκαν για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι οποίες θα επιτρέπουν τη βίωση αλλά και την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων σε ψηφιακά-πραγματικά περιβάλλοντα με μοναδικές ιδιότητες (σελ. 4-5). Παράλληλα, η εξερεύνηση και η «κατάκτηση» του Διαστήματος

συνεχίζονται με αμείωτη ένταση (σελ. 6-7)