Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων, πέρα από το εκπαιδευτικό έργο, βασίζεται στο πρωτοποριακό ερευνητικό έργο του επιστημονικού προσωπικού του, η χρηματοδότηση του οποίου είναι κύριο ζητούμενο. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) λειτουργεί ως βασικός πυλώνας στήριξης και ανάπτυξης των πανεπιστημίων συμβάλλοντας στην επιτυχημένη παρουσία τους στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Ενισχύει τον περιορισμένο τακτικό προϋπολογισμό και χρηματοδοτεί τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και αναπτυξιακούς τους στόχους. Ως σημαντική υπηρεσία του πανεπιστημίου, κατευθύνει και υποστηρίζει τη διαχείριση και διάθεση των κονδυλίων υποβοηθώντας στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των ερευνητικών έργων.

Οι πόροι του ΕΛΚΕ προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές, όπως από εθνικούς και διεθνείς φορείς, δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγίες, παροχή υπηρεσιών του πανεπιστημίου προς τρίτους, δίδακτρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η διαχείριση των εσόδων του ΕΛΚΕ επιβεβαιώνει και διαφυλάττει το κύρος και την αξιοπιστία του κάθε Ιδρύματος. Η διαφάνεια των διαδικασιών, η ορθολογική και αξιοκρατική κατανομή των πόρων, καθώς και η ευελιξία και η έγκαιρη διάθεσή τους, παράλληλα με την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων γραφειοκρατίας, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά επαρκούς λειτουργίας του. Με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών διαχείρισης των διοικητικών διαδικασιών θα μπορέσουν τα πανεπιστήμια να μειώσουν σημαντικά τους χρόνους διεκπεραίωσης των αιτημάτων, χωρίς να απαιτείται η συχνή χρονοβόρα επικοινωνία με το διοικητικό προσωπικό, η οποία εκτινάσσει τη γραφειοκρατία.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω