Το πλήθος των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων, είχαν την ευκαιρία στη διάρκεια του 2021 και του 2022, μετά την άρση δηλαδή των υγειονομικών περιορισμών, να δουν τον τζίρο τους να εκτοξεύεται, καλύπτοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες του 2020. Η εκτίναξη των ρυθμών ανάπτυξης στα επίπεδα του 8,3% και 6% αντίστοιχα στις δύο χρονιές προσέφερε βαθιά ανάσα, επιτρέποντας αναγέννηση τόσο των δραστηριοτήτων όσο και των προσδοκιών.

Ειδικότερα στον ευρύ κύκλο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας η αναπτυξιακή ώθηση ήταν σημαντική και ικανή να διαμορφώσει συνθήκες αυτοχρηματοδότησης, ανάκτησης της βιωσιμότητάς τους και εξυπηρέτησης των χρεών τους προς τις τράπεζες.

Επιβεβαιώνεται ο παραπάνω ισχυρισμός από τους servicers, από τους νέους διαχειριστές των εξαγορασμένων κόκκινων δανείων, οι οποίοι βλέπουν τα έσοδά τους να αυξάνονται μήνα με τον μήνα. Προσφάτως τόσο ο κ. Γ. Γεωργακόπουλος της Introum όσο και ο κ. Θ. Καλαντώνης της Do Value επέμειναν ότι οι οφειλέτες ανταποκρίνονται στις ρυθμίσεις και επί του παρόντος δεν διαπιστώνουν σοβαρές τάσεις επανάκαμψης του προβλήματος αθέτησης υποχρεώσεων.

Ωστόσο διατηρούμενη η πληθωριστική έξαρση και στον βαθμό που οι απώλειες του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών δεν αναπληρώνονται από ισοδύναμες αυξήσεις αμοιβών, θα πλήξει αναπόφευκτα κάποια στιγμή την κατανάλωση των νοικοκυριών και κατ’ επέκταση τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες εν τω μεταξύ αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος λειτουργίας, εξαιτίας της υπεραύξησης των τιμών του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Επιπλέον το λειτουργικό κόστος θα επιβαρυνθεί έτι περαιτέρω και από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της επιταχυνόμενης ανόδου των επιτοκίων. Με κίνδυνο όλα τα προηγούμενα οφέλη βαθμιαία να εξατμισθούν.

Με άλλα λόγια, στον βαθμό που διατηρηθεί η πληθωριστική έξαρση, μεσοπρόθεσμα θα διαμορφωθεί μια αλυσίδα φθοράς για ολόκληρο τον κύκλο των επιχειρήσεων. Πράγμα που σημαίνει ότι αντιστοίχως θα θιγούν και τα συμφέροντα των νέων διαχειριστών κόκκινων δανείων. Οι τελευταίοι έχουν πολλούς λόγους να επιδείξουν ευελιξίες και να προστατεύσουν ιδιαιτέρως τις επιχειρήσεις που κέρδισαν τα προηγούμενα χρόνια το κριτήριο της βιωσιμότητας. Στις παρούσες αβέβαιες ακόμη οικονομικές συνθήκες επιβάλλεται και για αμιγώς ιδιοτελείς λόγους να μη στραγγαλίσουν, παρά να διευκολύνουν τις βιώσιμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιλέγοντας διευκολύνσεις και ρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν και τη δική τους οικονομική υγεία. Τα μπόνους των διαχειριστών δεν μπορεί να είναι το μόνο μέτρο που ορίζει τη στάση και τη συμπεριφορά τους. Αλλωστε υπάρχει η προηγούμενη δυστυχής εμπειρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, την οποία άπαντες οφείλουν να θυμούνται και να αξιολογούν…