Η τεχνολογία γίνεται καταλύτης ριζικών αλλαγών στη ζωή μας, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και τον τρόπο που μαθαίνουμε. Καθώς η πανδημία έχει επισπεύσει τις εξελίξεις, αναδεικνύοντας τα ψηφιακά μέσα σε πολύτιμα εργαλεία στα χέρια διδασκόντων και διδασκομένων, και το διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό τοπίο επιβάλλει στους εργαζόμενους την επανακατάρτιση και την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων (reskilling και upskilling), νέα μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης δοκιμάζονται και υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα, ανοίγοντας καινούργιους δρόμους τόσο στην τυπική όσο και στη διά βίου εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups και spin-offs) ιδρύονται παγκοσμίως, προσφέροντας καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθιστώντας τον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (EduTech) ταχύτατα αναπτυσσόμενο. Αναγνωρίζοντας, μάλιστα, αυτή την προοπτική, η Επιτροπή Ερευνας και Τεχνολογίας της Βουλής αφιέρωσε ειδική συνεδρίαση στο θέμα της εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω