Ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος θα αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης για την Ελλάδα, καθώς παρουσιάζει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, απασχολεί πάνω από 100.000 εργαζομένους και υποστηρίζει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, με πολλαπλά οφέλη για όλους.

Σύμφωνα με την Εκθεση Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΜΕ) για το 2021, ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος εμφάνισε θετικές επιδόσεις, καταγράφοντας αισθητά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση µε το 2020. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δε παρουσιάζουν οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η αύξηση των διατιθέμενων πόρων προς την κοινωνία, καθώς οι «κοινωνικές επενδύσεις» που έγιναν από τις 30 μεταλλευτικές εταιρείες του ΣΜΕ στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω