Το 2021 ξεκίνησε με τον COVID-19 και την επιβολή lockdown στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Ωστόσο, η ναυτιλία άντεξε παρά την αβεβαιότητα. Καθώς ξεκίνησαν οι εκστρατείες εμβολιασμού στην Ευρώπη, οι πλοιοκτήτες αντιμετώπισαν νέες προκλήσεις που αφορούσαν στην εξασφάλιση της κινητικότητας και της ελεύθερης διακίνησης των ναυτικών και στην αναγνώρισή τους ως εργαζόμενων σε ουσιώδεις υπηρεσίες (key workers). Οι πλοιοκτήτες σε όλη την Ευρώπη εργάστηκαν αδιάκοπα με τις λιμενικές αρχές, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις υγειονομικές αρχές για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πληρωμάτων τους στον εμβολιασμό. Τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών-μελών, οι πλοιοκτήτες υποστήριξαν ότι οι ναυτικοί πρέπει να έχουν προτεραιότητα στις εθνικές στρατηγικές εμβολιασμού και στόχευσαν στο να διασφαλίσουν ότι οι ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος αναγνωρίζονται από τις αρχές, για παράδειγμα κατά την έκδοση των πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Καθώς η Ευρώπη άνοιξε ξανά και τα ταξίδια ξεκίνησαν σιγά-σιγά για τη θερινή περίοδο, η ταχεία ανάπτυξη και ανάπτυξη του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ μπορεί να ήταν επιτυχής, αλλά συνοδευόταν από λειτουργικές προκλήσεις. Η συνεπής εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη για τη διευκόλυνση των επιβατών (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών) έγινε προτεραιότητα.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω