Το 2022 στην Ελλάδα θα συμπέσει, μεταξύ των άλλων, με την εφαρμογή, για πρώτη φορά στη χώρα μας, της κεφαλαιοποίησης των ατομικών λογαριασμών της επικουρικής ασφάλισης, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, την ιστορική γνώση και την εμπειρία, θα επιβαρύνει τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας από το υψηλό κόστος μετάβασης (78 δισ. ευρώ), θα επιφέρει στη νέα γενιά μείωση των κεφαλαιοποιητικών επικουρικών συντάξεων και θα προκαλέσει αύξηση των οικονομικών, των κοινωνικών και των έμφυλων ανισοτήτων. Από την άποψη αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι ιστορικά από το 1981 μέχρι το 2014 τριάντα χώρες σε διεθνές επίπεδο επιχείρησαν να κεφαλαιοποιήσουν και να ιδιωτικοποιήσουν τη δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση αναδιανεμητικού χαρακτήρα, περιορίζοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και διευρύνοντας τους ατομικούς λογαριασμούς και την ατομική ευθύνη. Ομως, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, μέχρι το 2018 δεκαοκτώ από τις προαναφερόμενες τριάντα χώρες, εξαιτίας του υψηλού κόστους μετάβασης, της μείωσης των κεφαλαιοποιητικών συντάξεων, του υψηλού κόστους διαχείρισης κ.λπ., εγκατέλειψαν το πείραμα της κεφαλαιοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης και επανήλθαν στο δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα της αλληλεγγύης των γενεών, έχοντας επιφορτίσει τις αντίστοιχες χώρες, τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Με άλλα λόγια, αποδεικνύεται τόσο από την έρευνα όσο και από την πραγματικότητα ότι ο περιορισμός του αναδιανεμητικού χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, σε όφελος της διεύρυνσης της κεφαλαιοποίησης των ατομικών λογαριασμών, προκαλεί, μεταξύ των άλλων, αύξηση των κοινωνικών, των έμφυλων και των οικονομικών ανισοτήτων. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει και από πρόσφατες έρευνες όπως της Mercer & CFA Institute (Mercer CFA Institute Global Pension Index).

Η συγκεκριμένη έκθεση κατατάσσει τα συνταξιοδοτικά συστήματα των χωρών λαμβάνοντας υπ’ όψιν τρεις παραμέτρους: την επάρκεια, τη μακροχρόνια βιωσιμότητα, την εποπτεία και την ορθή διακυβέρνηση.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω