Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών οργανώνει για το 2022 νέο κύκλο διαλέξεων με επίκεντρο την Ατζέντα 2030 και τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ».

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης  ανάπτυξης που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, προς όφελος όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για μία παγκόσμια συμφωνία και ένα σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που υποστηρίζεται από την ΕΕ, πολλούς εθνικούς και διεθνείς φορείς καθώς και κυβερνήσεις. Αντικείμενο των διαλέξεων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους άξονες και τις προκλήσεις με τους οποίους αυτοί συνδέονται, η αποσαφήνιση εννοιών σχετικών με τη βιωσιμότητα, καθώς και η διερεύνηση της σχέσης της με την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Επιπλέον, θα αναδειχθούν οι δυνατότητες εφαρμογής και υλοποίησης των ΣΒΑ από τις βιβλιοθήκες της χώρας και θα παρουσιαστούν σχετικά έργα και δράσεις από βιβλιοθήκες και οργανισμούς – μέλη του Δικτύου.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω