• Αναζήτηση
  • Νέες Εποχές

    Έντυπη έκδοση

    5+1 λέξεις πασπαρτού της κομμουνιστικής ιδιολέκτου

    Υπάρχουν κάποιες λέξεις που επανέρχονται με εντυπωσιακή συχνότητα στον λόγο και στα κείμενα της κομμουνιστικής... Παππάς Ανδρέας