Η Google ανακοίνωσε την επέκταση του Bard σε περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ειδικότερα, η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το AI chatbot της και αντίπαλο δέος του ChatGPT της Microsoft, θα υποστηρίζει πλέον και την ελληνική γλώσσα από σήμερα.

Το Bard λειτουργεί αυτόνομα αλλά και συνδυασμό με την μηχανή αναζήτησης της Google αν το επιθυμεί ο χρήστης του για πιο εμπλουτισμένη εμπειρία και αναζητήσεις.

Τί είναι το Bard

Το Google Bard αποτελεί ένα μεγάλο μοντέλο γλώσσας (LLM) που έχει αναπτυχθεί από την Google AI. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλους σκοπούς, όπως η δημιουργία κειμένου, η μετάφραση και η απάντηση σε ερωτήσεις.

Το Google Bard εκπαιδεύεται σε ένα εκτεταμένο σύνολο δεδομένων κειμένου και κώδικα, επιτρέποντάς του να δημιουργεί κείμενο με φυσικό και συνεκτικό ύφος.

Επιπλέον, το Google Bard μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις με έναν ενημερωτικό και περιεκτικό τρόπο, ακόμη και αν είναι ανοιχτές, προκλητικές ή παράξενες..