«Άλλο το παράλογο κι άλλο το λάθος.»

Αλλά στην περίπτωσή του «πατσίσανε», όπως παλαιότερα το «ηθικό και το νόμιμο».