Η Σαουδική Αραβία είναι πιθανό να είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου φέτος, καθώς οι σαρωτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των επιχειρήσεων και η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, έδωσαν σημαντική ώθηση στην ανάκαμψη της παραγωγικής ισχύος από την ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία το 2020.

Και μάλιστα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αναμένεται να αυξηθεί κατά 7,6% φέτος,  καταγράφοντας την η ταχύτερη ανάπτυξη σε σχεδόν μια δεκαετία.

Αυξημένα έσοδα και… εκτός πετρελαίου

Σε μελέτη του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει ότι παρά τις υψηλότερες τιμές για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, ο πληθωρισμός θα παραμείνει συγκρατημένος στο 2,8% το 2022, καθώς η κεντρική τράπεζα αυστηροποιεί την πολιτική της, ακολουθώντας τα βήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Τα δημόσια οικονομικά και η εξωτερική θέση θα ενισχυθούν σημαντικά χάρη στα αυξημένα έσοδα εκτός πετρελαίου και τα υψηλότερα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου. Αίσθηση προκαλεί επίσης, η επισήμανση του ΔΝΤ για τον σημαντικό ρόλο της αύξησης του γυναικείου εργατικού δυναμικού στις προοπτικές της χώρας.

Διαφοροποίηση της οικονομίας

Το ΔΝΤ αναφέρει επίσης, ότι η διατήρηση του ελέγχου των δημόσιων δαπανών παρά τα υψηλότερα έσοδα από το πετρέλαιο θα είναι σημαντική, αλλά υπάρχει περιθώριο για πιο στοχευμένες κοινωνικές δαπάνες. Οι βελτιώσεις στη φορολογική πολιτική και στη διαχείριση εσόδων για την αύξηση περισσότερων φόρων από μη πετρελαϊκές δραστηριότητες θα βοηθούσαν επίσης στη στήριξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Και τονίζει ότι η διαχείριση των εσόδων από το πετρέλαιο με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε οι δαπάνες να μην αυξάνονται και να μην μειώνονται σύμφωνα με την τιμή του πετρελαίου, θα προωθούσε τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και θα αποτρέψει την επιστροφή σε προηγούμενους κύκλους άνθησης που καθοδηγούνταν από το πετρέλαιο. «Το ίδιο θα κάνουν και ο διορατικός προϋπολογισμός και οι πολιτικές για τη διαφοροποίηση της οικονομίας» αναφέρουν οι αναλυτές του ΔΝΤ.

Μεταρρυθμίσεις

Οι μεταρρυθμίσεις στις τιμές της ενέργειας, έτσι ώστε οι εγχώριες τιμές των καυσίμων να συγκλίνουν με τις διεθνείς τιμές, θα αποφέρουν δημοσιονομική εξοικονόμηση καθώς και θα υποστηρίξουν τους στόχους των αρχών για το κλίμα, όπως ορίζονται στην Πράσινη Πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας . Οι συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας μέσω στοχευμένων συστημάτων θα προστατεύσουν τους ευάλωτους από υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας.

Με την ισχυρή εποπτεία της κεντρικής τράπεζας, ο χρηματοπιστωτικός τομέας παραμένει ανθεκτικός και οι συστημικοί κίνδυνοι είναι χαμηλοί. Οι αυξήσεις των επιτοκίων αναμένεται να έχουν περιορισμένο μόνο αντίκτυπο στην οικονομία της Σαουδικής Αραβίας σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών πετρελαίου και ισχυρής ρευστότητας. Οι συνεχείς βελτιώσεις του πλαισίου για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και η διαρκής παρακολούθηση των αυξανόμενων στεγαστικών δανείων είναι σημαντικές για την πρόληψη της υλοποίησης των κινδύνων.

Το κρατικό ταμείο επενδύσεων

Το ΔΝΤ αναφέρει επίσης ότι το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων , θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στις υψηλές αποδόσεις και στη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς υλοποίησης «έργων Giga».

Μεταρρυθμιστική ορμή

Η συνεχής εφαρμογή των πολιτικών του Vision 2030 από τις αρχές θα συμβάλει στη διαφοροποίηση και στην απελευθέρωση της οικονομίας και, ως εκ τούτου, θα ανοίξει το δρόμο για πιο σταθερή ανάπτυξη.

Η Σαουδική Αραβία λαμβάνει εντυπωσιακά βήματα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτές οι πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με τη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, έχουν διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα (μια επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί σε μόλις τρία λεπτά), αύξησαν τον αριθμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αύξησαν τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό.

Ο ρόλος των γυναικών

Επισημαίνει ιδιαίτερα, ότι εκτός από την άρση των επίσημων περιορισμών και της νομοθεσίας που διασφαλίζει την ισότητα στην απασχόληση, η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό επωφελήθηκε από επιδοτήσεις μεταφοράς έως και 80% για το κόστος ενός ναύλου ταξί, κίνητρα εργοδότη για πρόσληψη γυναικών από τη Σαουδική Αραβία και υποστήριξη παιδικής φροντίδας.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των εργαζομένων γυναικών της Σαουδικής Αραβίας διπλασιάστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο 33%, ξεπερνώντας τον στόχο του 30% που τέθηκε βάσει του σχεδίου για το 2030 και το μέσο όρο του 27 τοις εκατό για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ψηφιοποίηση

Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την παραγωγικότητα δεδομένου ενός νέου πληθυσμού που είναι ικανός στη χρήση της τεχνολογίας. Η ψηφιοποίηση επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων μέσω και διαδικτυακών υπηρεσιών υγείας, εικονικών δικαστηρίων, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας χρηματοδότησης για δημόσιες συμβάσεις, γνωστή ως Etimad .

Οι οικονομικές προοπτικές της Σαουδικής Αραβίας είναι ισχυρές. Η διατήρηση της μακροπρόθεσμης ευημερίας του Βασιλείου εξαρτάται αποφασιστικά από τη διατήρηση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων.