Για τα πολύ μικρά πράγματα, όπως τα στοιχειώδη σωμάτια της Κβαντικής Φυσικής, δεν μιλάμε για τη θέση τους στον χώρο αλλά για την πιθανότητα να βρίσκονται κάπου, διότι τα μεγάλα πράγματα πέφτουν διαρκώς στο κεφάλι μας – όπως τα βλήματα, ο ανασχηματισμός και οι εκλογές…

Ο ανασχηματισμός ωστόσο έναν μόνο τρόπο έχει να πέφτει στο κεφάλι: το τηλέφωνο. (Ακόμη και για τις κομμένες κεφαλές των τσίρκων.)