Το πλαίσιο της  συμφωνίας για την εξω-χρηματιστηριακή απόκτηση του 29,87% της Ελλάκτωρ, που είχαν στην κατοχή τους οι εταιρείες Kiloman Holdings και Greenhill Investments, ανακοίνωσε η Motor Oil, επιβεβαιώνοντας τα όσα είχε γράψει από νωρίς το πρωί ο ΟΤ.

Ειδικότερα:

• Η Reggeborgh διατηρεί το ποσοστό της στον Όμιλο με 106 εκατ. μετοχές, και η Motor Oil αποκτά 104 εκατ. μετοχές.
• Η Motor Oil δεν προτίθεται να αγοράσει περαιτέρω μετοχές σε τυχόν δημόσια προσφορά.
• Η Motor Oil διατηρεί δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο Ελλάκτωρ έχοντας δυνατότητες υποστήριξης του γενικού επιχειρησιακού πλάνου και του management.

Σε δύο χρόνια από σήμερα η Motor Oil έχει το δικαίωμα να μειώσει το μερίδιο των μετοχών της κατά 52 εκατ. μετοχές, στην τιμή κτήσης.

Σημαντική στόχευση αυτής της συμφωνίας αποτελεί και η αγορά του χαρτοφυλακίου των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας του Ομίλου Ελλάκτωρ.

Η συμφωνία με την Reggeborgh

Σύμφωνα με τη ίδια ανακοίνωση η Μotor Oil και η Reggeborgh έχουν φτάσει σε Συμφωνία για τη σύσταση νέας εταιρείας του Ομίλου Ελλάκτωρ, στην οποία θα υπαχθεί το υπάρχον χαρτοφυλάκιο των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας του Ομίλου Ελλάκτωρ.

Η Συμφωνία συμπεριλαμβάνει όσα έργα είναι ήδη σε λειτουργία, και όσα είναι υπό ανάπτυξη. Ο Όμιλος Motor Oil θα εξαγοράσει το 75% των μετοχών της νέας εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 25% θα παραμείνει στον Όμιλο Ελλάκτωρ.

Με αυτήν την συμφωνία ο Όμιλος Motor Oil γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας) που αγγίζει τα 800MW δυναμικότητας σε εν λειτουργία έργα (493MW Ομίλου Ελλάκτωρ και 280 MW Ομίλου Motor Oil) και συνολικά 2,3 GW χαρτοφυλάκιο υπό κατασκευή και προς ανάπτυξη.

Το deal έκλεισε στην τιμή των 1,75 ευρώ ανά μετοχή με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα 182 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των παραπάνω 104.000.000 μετοχών αντιστοιχεί σε ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Τι είπε  η Ελλάκτωρ

Ανακοίνωση αναφορικά με την ενημέρωση που έλαβε από την Reggeborgh, σχετικά με την πρόθεσή της να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους που κατέχουν κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., έναντι 1,75 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, εξέδωσε η Ελλάκτωρ, τονίζοντας ότι θα ενημερώνει σχετικά και σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, ότι την 06.05.2022 έλαβε ενημέρωση από το μέτοχό της Reggeborgh Invest BV, η οποία έχει ως εξής:

«Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3461/2006 ότι αποφασίσαμε να υποβάλουμε προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους που κατέχουν κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., έναντι 1,75 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Η προαιρετική δημόσια πρόταση θα υποβληθεί από την εταιρεία RB Ellaktor Holding B.V. η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, με έδρα στη Rijssen, Reggesingel 12, 7461BA, Ολλανδία.

Η RB Ellaktor Holding B.V. είναι 100% θυγατρική της Reggeborgh Invest BV. Το σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με την δημόσια πρόταση έχει συνταχθεί από την RB Ellaktor
Holding B.V και τον σύμβουλό της Goldman Sachs Bank Europe SE. Επισημαίνουμε ότι το σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.».

Κατόπιν τούτων, η Εταιρεία θα ενημερώνει σχετικά και σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος

Η δημόσια πρόταση της Reggeborgh

Την προαιρετική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της Ελλάκτωρ ανακοίνωσε η Reggeborgh.

Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με την Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. («Motor Oil»), η οποία κατέχει το 29,87% των Μετοχών.

Στόχος της συμφωνίας-πλαισίου είναι να διασφαλισθεί ότι η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το 75% επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που αποτελούν τον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειάς της στη Motor Oil ή σε θυγατρική της.

Η συμφωνία-πλαίσιο παρέχει στη Reggeborgh ένα τριετές δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) να αποκτήσει από τη Motor Oil 52.000.000 Μετοχές με ημερομηνία εκκίνησης την 6η Μαΐου 2022. Η περίοδος άσκησης αυτού του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς είναι 36 μήνες, εκκινεί στις 6 Μαΐου 2022 και λήγει στις 6 Μαΐου 2025. Επίσης, η συμφωνία πλαίσιο περιλαμβάνει ένα τριετές δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) της Motor Oil να πωλήσει στη Reggeborgh Invest B.V. 52.000.000 Μετοχές. Η περίοδος άσκησης αυτού του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης εκκινεί στις 6 Μαΐου 2024 και λήγει στις 6 Μαΐου 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τι οδήγησε στη συμφωνία

Όπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στην εταιρεία, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δίνης, που αφορούσε αφενός μεν τις παρενέργειες της οικονομικής κρίσης της χώρας μας και αφετέρου αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις που προήλθαν από ιδιότυπες και συχνά άγονες συγκρούσεις μετοχικών παραγόντων.

Τονίζουν επίσης, ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε επέλθει η απόλυτη νηνεμία στο εσωτερικό της εταιρείας, η βασική αλλαγή των μετοχών καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έδωσαν μία ορμή και μία νέα πνοή στον Όμιλό:

«Η αλλαγή του management, οι νέες μετοχικές ισορροπίες και η εμπέδωση της σταθερότητας – παρά τα επιμέρους εσωτερικά θέματα – έχουν ήδη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα. Οι εταιρείες μας πρωταγωνιστούν πλέον σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς που δραστηριοποιούνται και τα οικονομικά αποτελέσματα, όχι μόνο είναι θετικά, αλλά εμπεδώνουν και την πεποίθηση για μελλοντικές καλύτερες επιδόσεις. Ο Όμιλος των εταιρειών μας επανήλθε στον πρωταγωνιστικό ρόλο που ιστορικά κατείχε στην ελληνική οικονομία και είναι βέβαιο ότι αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα συνεχιστεί και στο μέλλον» τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Προσθέτουν επίσης, ότι οι σημερινές αλλαγές στην μετοχική σύνθεση, είναι βέβαιο ότι ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο, καθώς η είσοδος της Motoroil, ενός ισχυρού μετόχου, με παράλληλη παρουσία της Reggeborgh Invest, ενός διεθνούς θεσμικού επενδυτή, εγγυάται τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

«Η παρουσία ισχυρών μετόχων στην εταιρεία, η εσωτερική νηνεμία και η ισχυροποίηση του management αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα καλύτερο μέλλον στον Όμιλο των εταιρειών μας. Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και έχουν φέρει τα τόσο θετικά αποτελέσματα αποτελούν ισχυρό εχέγγυο για την μελλοντική πορεία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Η ανακοίνωση των Greenhill και Kiloman

Αρχικά το deal ανακοινώθηκε από το τις εταιρείες Greenhill Investments Limited και Kiloman Holdings Limited συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη .

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δύο εταιρείες, η απόφαση αυτή ήταν η κατάληξη μακράς περιόδου αντιπαραθέσεων μετόχων αλλά και σε συνέχεια της υποβολής επίσημης προσφοράς για την εξαγορά των μετοχών Ελλάκτωρ κυριότητας της Reggeborgh, η οποία δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης.

«Η αποδοχή της ελκυστικής πρότασης που δεχθήκαμε από Motor Oil κλείνει τον κύκλο της επένδυσης που είχε ξεκινήσει με διαφορετικές προοπτικές, στρατηγική και όραμα, αλλά ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι θα τερματίσει και τις ενδομετοχικές διαμάχες που επί μακρού χρόνου λάμβαναν χώρα στην εταιρεία» αναφέρεται χαρακτηριστικά και προστίθεται:

«Οι επιχειρηματίες κκ Δημήτρης Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια επενδυτική τους δραστηριότητα, πιστεύοντας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν τα νέα επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένους κλάδους. Επίσης εύχονται στους μετόχους και εργαζόμενους της Ελλάκτωρ να αποκτήσει η εταιρεία τη θέση που της αρμόζει στον επιχειρηματικό χάρτη».

Πηγή: ΟΤ