Υπέρ των μέτρων της ΕΕ ως αντίδραση στην επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία τάσσεται η πλειοψηφία των Ευρωπαίων σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο.

Ειδικότερα, στην έρευνα που διεξήχθη στα 27 κράτη – μέλη της ΕΕ, μεταξύ 13 – 20 Απριλίου, η πλειονότητα των Ευρωπαίων εκτιμά ότι η ΕΕ –μετά την επέμβαση- έχει επιδείξει αλληλεγγύη (78%, έναντι 66% στην Ελλάδα), ενότητα (62% στην ΕΕ, έναντι 47% στην Ελλάδα) και ταχύτητα στην αντίδρασή της (58%, έναντι 45% στην Ελλάδα).

Έλλειψη ικανοποίησης στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα της έρευνας για την ευρωπαϊκή αντίδραση δεν είναι τόσο υψηλά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «πόσο ικανοποιημένοι ή μη είστε με τον τρόπο που η ΕΕ αντέδρασε στον πόλεμο στην Ουκρανία, «πολύ ικανοποιημένοι και μάλλον ικανοποιημένοι» δηλώνουν το 51% των πολιτών στην ΕΕ, έναντι 29% στην Ελλάδα, ενώ «μάλλον μη ικανοποιημένοι, ή καθόλου ικανοποιημένοι» δηλώνουν το 43% στην ΕΕ, έναντι 69% στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, σχεδόν ολόκληρη η ΕΕ υποστηρίζει την αταλάντευτη στήριξη προς την Ουκρανία και το λαό της, με το 93% των ερωτηθέντων να συμφωνεί με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ το 88% τάσσεται υπέρ της υποδοχής στην ΕΕ ατόμων που φεύγουν από εμπόλεμες περιοχές.

Παράλληλα, 8 στους 10 εγκρίνουν τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, ενώ το 66% υποστηρίζει ότι «η Ουκρανία θα πρέπει να προσχωρήσει στην ΕΕ όταν είναι έτοιμη», το 71% πιστεύει ότι η Ουκρανία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας και το 89% αισθάνεται συμπάθεια προς τους Ουκρανούς.

Ευρωβαρόμετρο: Για τις κυρώσεις και τις αποστολές εξοπλισμού

Αρκετοί από όσους συμμετείχαν στο Ευρωβαρόμετρο στηρίζουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία σε συνέχεια της στρατιωτικής της επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Χαρακτηριστικά, η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (80%) εγκρίνει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, έναντι 54% στην Ελλάδα. Το 79% των Ευρωπαίων, έναντι 52% των Ελλήνων, εγκρίνει τις κυρώσεις κατά Ρώσων ολιγαρχών με στόχο την επιβολή σαφούς οικονομικού και πολιτικού κόστους στην πολιτική ελίτ της Ρωσίας που είναι υπεύθυνη για την εισβολή.

Επιπλέον, τα 2/3 των Ευρωπαίων (67%), έναντι 40% των Ελλήνων, εγκρίνουν τη χρηματοδότηση από την ΕΕ της αγοράς και της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, ενώ το 75% στην ΕΕ, έναντι 63% στην Ελλάδα, θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία καταδεικνύει ότι «χρειαζόμαστε μεγαλύτερη στρατιωτική συνεργασία εντός της ΕΕ».

«Υπέρ» και στην ενέργεια

Οι Ευρωπαίοι, πάντα σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, δείχνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πλήρη εξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας.

Ειδικότερα, το 85% συμφωνεί με την εξάλειψη της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα (71% στην Ελλάδα), ενώ ένα ποσοστό 86% ζητά τη δημιουργία αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι έλλειψης για τον ερχόμενο χειμώνα.

Τέλος, το 90% των Ευρωπαίων (95% στη χώρα μας) υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό των επιπτώσεων που φέρνει η αύξηση του κόστους της ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.