….στα Ελληνικά: «Κανείς δεν πρέπει να διώκεται ή να δικάζεται δύο φορές.»

Με την υπόθεση της Ελένης Τουλουπάκη για την οποία εξεδόθη από τον αντιεισαγγελέα Σοφουλάκη απαλλακτικό πόρισμα και ακριβώς την επόμενη παραπεμπτικό από τον αντιεισαγγελέα Ζαχαρή, ένα άλλο λατινικό γνωμικό ισχύει το οποίο αφήνω αμετάφραστο επαφιόμενος στην γλωσσομάθεια των Ελλήνων Δικαστών: » Inhumanum verbum est ultio.»

Για την οδυνηρή υπόθεση Ντρέιφους, επαφίεμαι στην Ιστορία.