Τις επιπτώσεις που θα έχει στις επιχειρήσεις ο πόλεμος στην Ουκρανία, αναλύει σε μελέτη του το Economist Intelligence Unit, υπογραμμίζοντας ότι αν και είναι πρωτίστως ανθρωπιστική καταστροφή, η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας θα επιταχύνει επίσης τις αλλαγές που έχουν ήδη προκληθεί από την πανδημία, τις εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας αλλά και την κλιματική αλλαγή.

Ιδού, λοιπόν, ποιες είναι «οι επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία στις επιχειρήσεις».

Το θέμα αυτό θα βρεθεί στο επίκεντρο του ΟΤ Forum, του πρώτου συνεδρίου του Οικονομικού Ταχυδρόμου στις 29 και 30 Μαρτίου.

Ειδικότερα για την επιχειρηματική δραστηριότητα οι αναλυτές του EIU, υπογραμμίζουν πέντε βασικές αλλαγές:

• Ο πόλεμος θα ενισχύσει τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, αυξάνοντας τις πιέσεις για τοπική προσαρμογή.
• Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών προϊόντων θα επιταχύνει τις προσπάθειες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας.
• Η επένδυση που απαιτείται για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια θα επηρεάσει τη χρηματοδότηση επενδύσεων καθαρής ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
• Οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενδέχεται να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα χρηματοπιστωτικά συστήματα που βασίζονται στο αμερικανικό δολάρια σε διαλειτουργικά ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας (CBDC).
• Οι γεωπολιτικές εντάσεις σχετικά με την τεχνολογία (ήδη κεντρικής σημασίας για τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας) θα ενταθούν καθώς η Ρωσία περιορίζει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και αντιμετωπίζει τεχνολογικές κυρώσεις.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού

Ειδικότερα για τις αλυσίδες εφοδιασμού αναφέρει ότι έχουν ήδη διαταραχθεί από την πανδημία, καθώς και από τον προηγούμενο εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας. Οι δυσκολίες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας θα επιτείνουν αυτές τις διαταραχές και θα ασκήσουν πρόσθετη πίεση στις εταιρείες σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία να συντομεύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα.

Οι μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού είναι λιγότερο επιρρεπείς σε εμπορικές και γεωπολιτικές διαταραχές, ενώ μειώνουν επίσης το κόστος ναύλων και ασφάλισης.

Το ράλι των εμπορευμάτων θα οδηγήσει στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών για τα τρόφιμα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διατηρήσει τις τιμές των καυσίμων και των εμπορευμάτων σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο μέρος του έτους. Αυτό δεν θα θα αυξήσει μόνο το επιχειρηματικό κόστος, αλλά θα εντείνει επίσης τις υπάρχουσες ανησυχίες σχετικά με την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια. Ο πόλεμος ήδη αναγκάζει αρκετές κυβερνήσεις να εξετάσουν προσεκτικά τις επισιτιστικές και γεωργικές πολιτικές τους, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στη Μέση Ανατολή, τη Σιγκαπούρη και την Κίνα.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, αντέδρασαν προσπαθώντας να μειώσουν το μερίδιο των γεωργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές για τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος και τη διάδοση των προϊόντων εναλλακτικής πρωτεΐνης. Καθώς περίπου το 60% της κατανάλωσης δημητριακών στην ΕΕ προορίζεται για ζωοτροφές, μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει στην απομόνωση της περιοχής από παγκόσμιες κρίσεις της προσφοράς. Θα βοηθήσει επίσης να επιτευχθεί στόχους βιωσιμότητας, μειώνοντας τις υψηλές εκπομπές μεθανίου από τα ζώα.

Η Μέση Ανατολή, εν τω μεταξύ, είναι πιθανό να αυξήσει τις επενδύσεις της στη γεωργία και άλλους τρόπους αύξησης της αγροτικής παραγωγικότητας ή μείωσης της κατανάλωσης νερού.

Η ενεργειακή μετάβαση θα ποικίλλει μεταξύ του αναπτυσσόμενου και του ανεπτυγμένου κόσμου

Οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι είναι άνευ προηγουμένου ως προς το εύρος τους, διατήρησαν ανοιχτές κρίσιμες γραμμές παροχής ενέργειας προς τη Δυτική Ευρώπη. Αν και οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο την αποθάρρυνε από τη λήψη παρόμοιων μέτρων. Ακόμα κι έτσι, τα ευρωπαϊκά έθνη επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τον ενεργειακό τους εφοδιασμό και αυτό θα απαιτήσει μεγάλες επενδύσεις για την αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Θα σημαίνει επένδυση σε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και μόνωση θέρμανσης για μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πιθανώς καθυστέρηση των σχεδίων για το κλείσιμο ή τη σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και του άνθρακα. Θα συνεπαγόταν επίσης σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακόμη και όταν οι κυβερνήσεις διευρύνουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους και τις τιμές των εμπορευμάτων στα ύψη.

Όλα αυτά θα δυσκολέψουν τις ανεπτυγμένες χώρες να παράσχουν οικονομική στήριξη στην ενεργειακή μετάβαση στις αναδυόμενες οικονομίες — υποστήριξη που ήδη υπολείπεται των δεσμεύσεων. Σαν άποτέλεσμα, οι αναδυόμενες οικονομίες θα συνεχίσουν να επενδύουν στην παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για να καλύψουν την οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη.

Ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας θα διευρύνει, έμμεσα, τις ανισότητες στην ενεργειακή μετάβαση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

Οι επιπτώσεις των οικονομικών κυρώσεων στην παγκόσμια νομισματική τάξη

Απαντώντας στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν καταφύγει σε πρωτοφανή οικονομικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν δέσμευση κρατικών αποθεματικών, εξωεδαφικές απαγορεύσεις στη χρήση νομισμάτων, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και κυρώσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συνεπάγονται επίσης την απομάκρυνση ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), που εδρεύει στο Βέλγιο, το ασφαλές σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την εκτέλεση διεθνών πληρωμών.

Βραχυπρόθεσμα, αυτό θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στο τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας. Μακροπρόθεσμα, θα αναγκάσει τη Ρωσία και άλλες χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, από αυτές που έχουν στο επίκεντρο το δολάριο.

Η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη εκκολαπτόμενες εναλλακτικές λύσεις SWIFT, αλλά η δημιουργία ενός πλήρους συστήματος ανταλλαγής τραπεζικών μηνυμάτων θα ήταν δαπανηρή και αργή. Αντίθετα, οποιαδήποτε συγκεκριμένη εναλλακτική λύση σε ένα σύστημα διεθνούς μεταφοράς χρημάτων με υποστήριξη δολαρίων είναι πιθανό να χρησιμοποιεί ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (CBDC). Αρκετές χώρες, ειδικά στην Ασία, προσπαθούν ήδη να διασυνδέσουν τις πλατφόρμες πληρωμών τους που υποστηρίζονται από τις κεντρικές τράπεζες και οι αναλυτές του EIU αναμένουν ότι περισσότερες χώρες θα υιοθετήσουν συμφωνίες πολλαπλών CBDC. Η κρίση θα μεταφέρει αυτή τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Η τεχνολογία θα γίνεται όλο και πιο γεωπολιτική και περιφερειακή

Στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, οι τεχνολογικές κυρώσεις έχουν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες εταιρείες. Ως απάντηση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι δυτικοί σύμμαχοι επέβαλαν, για πρώτη φορά, περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας σε επίπεδο χώρας .

Η τεχνολογία γίνεται ολοένα και περισσότερο γεωπολιτική και περιφερειακή, με δύο τρόπους. Πρώτον, η πρόσβαση στην τεχνολογία θεωρείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις χώρες, όπως φαίνεται στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στους ημιαγωγούς. Επειδή ο τομέας των τσιπ είναι κατακερματισμένος και το προϊόν είναι πολύπλοκο, κάθε παράγοντας θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό των ΗΠΑ κάποια στιγμή. Επομένως, οποιαδήποτε τεχνολογική κύρωση των ΗΠΑ καθιστά μια χώρα ή εταιρεία αδύνατη να αγοράσει ημιαγωγούς.
Δεύτερον, το διαδίκτυο γίνεται πιο εθνικό και λιγότερο παγκόσμιο. Η Κίνα οδήγησε αυτήν την αλλαγή χρησιμοποιώντας ένα εθνικό τείχος προστασίας για να περιορίσει την πρόσβαση σε περιεχόμενο που η κυβέρνησή της θεωρεί επικίνδυνο—ένα μέτρο που θέλει να υιοθετήσει η Ρωσία. Η ΕΕ, μέσω της προσέγγισής της με γνώμονα τις αξίες για το απόρρητο των δεδομένων και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, έχει δημιουργήσει επίσης περιφερειακούς φραγμούς στο διαδίκτυο.

«Ωστόσο, οι εντάσεις δεν είναι μόνο μεταξύ δημοκρατιών και απολυταρχιών, αλλά και μεταξύ μπλοκ, όπως δείχνει η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ καταλήγει η έκθεση.

«Ο Κόσμος που Αλλάζει»: 

Oι τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται στις μέρες μας στο επίκεντρο του πρώτου OT FORUM του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Στις 29-30 Μαρτίου στο Παλαιό Χρηματιστήριο (Σοφοκλέους 10)

(Πηγή πληροφοριών: ΟΤ)