Η αποσύνδεση  Ρωσίας και Ευρώπης, θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομία της Ευρωζώνης για χρόνια, εκτίμησε ο Christian Schulz, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη σε ειδική έκθεση της Citigroup.

Μείωση ΑΕΠ και εξαγωγών

Βραχυπρόθεσμα, η σύγκρουση στην Ουκρανία προκαλεί ένα ακόμη σημαντικό σοκ προσφοράς στην οικονομία, ανεβάζοντας τον πληθωρισμό (στο 7% το πρώτο εξάμηνο του 2022) και μειώνοντας περίπου 1,2% το πραγματικό ΑΕΠ για το 2022-2023, μία εκτίμηση που αποτελεί οδηγό  και για τις απώλειες της ελληνικής οικονομίας.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μειώσουν τις εξαγωγές της ευρωζώνης, αλλά και τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυρών, θα επιβαρύνουν την εμπιστοσύνη και συνεπώς και τις επιχειρηματικές επενδύσεις, ενώ θα διαταράξουν τις διαδικασίες παραγωγής μέσω των μη βιώσιμων υψηλών τιμών των πρώτων υλών.

Ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού

Ο εισαγόμενος πληθωρισμός πιθανότατα θα φτάσει σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά στις αρχές της δεκαετίας του ’80, με τους εμπορικούς  κλυδωνισμούς  να αντιπροσωπεύουν έναν «φόρο» στην οικονομία που σχεδόν πάντα οδηγεί σε επιβράδυνση της κατανάλωσης, την ώρα που ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού αναμένεται να αυξηθεί.

Πηγή ΟΤ