Θέσεις μάχης για τη μεγιστοποίηση των υπεραξιών που θα προκύψουν από τον ανοδικό κύκλο στον οποίο έχει εισέλθει η εγχώρια κτηματαγορά, έχουν λάβει οι τράπεζες.

Το μεγάλο στοκ των περίπου 20.000 ακινήτων που έχουν σήμερα στα χαρτοφυλάκιά τους μετά από μία τριετή περίοδο εξυγίανσης των ισολογισμών, το οποίο θα μεγεθύνεται όσο οι πλειστηριασμοί αυξάνονται, θα αποτελέσει μία σημαντική πηγή ενίσχυσης της κερδοφορίας τους τα επόμενα χρόνια.

Τραπεζικές πηγές, κάνουν λόγο για μία λευκή τρύπα, η οποία μπορεί να προσφέρει υψηλά έσοδα στον κλάδο, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής ενεργητικής διαχείρισης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω των εταιρειών διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Επιπλέον, υψηλές προσδοκίες υπάρχουν και για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μικρών και μεγάλων συναλλαγών, σε μία περίοδο που η ρευστότητα των συστημικών ομίλων βρίσκεται στα ύψη.

Η στρατηγική

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, παρά το κλίμα αβεβαιότητας και τις πιέσεις που θα δεχθούν τα εισοδήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης, η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, διαβλέπουν μία ετήσια άνοδο των τιμών γύρω από το 5% – 6% έως και το 2025.

Ο στόχος των τραπεζικών διοικήσεων είναι η διάθεση τόσο σε Έλληνες, όσο και σε ξένους επενδυτές, ενός αριθμού ακινήτων κάθε χρόνο που δεν θα διαταράξει την ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, επηρεάζοντας αρνητικά τις αξίες.

Για τον ίδιο λόγο, οι τράπεζες δεν είναι, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση, διατεθειμένες να ρευστοποιήσουν οικιστικά και επαγγελματικά ακίνητα σε τιμές με σημαντική έκπτωση. Ως εκ τούτου, προωθούν εκείνα για τα οποία υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον στην αγορά.

Εξάλλου, πέραν των πωλήσεων, επιπλέον έσοδα μπορούν να προκύψουν και από την αξιοποίηση των ακινήτων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Δηλαδή τη μίσθωσή τους, σε μία περίοδο που τα ενοίκια βρίσκονται σε υψηλά πολλών ετών.

Εργασίες από νέα δάνεια

Πέραν όμως από τα απευθείας έσοδα από τις πωλήσεις και την εκμετάλλευση ακινήτων, οι τράπεζες έχουν να κερδίσουν και από τη χρηματοδότηση των σχετικών συναλλαγών.

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2026 οι σχετικές εργασίες θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 20 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τα υγιή στοιχεία του ενεργητικού τους και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων από τόκους.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι ακόλουθες ευκαιρίες χρηματοδότησης:

– Των ακινήτων που αγοράζονται κατά τη διαδικασία των πλειστηριασμών από τους ίδιους τους επισπεύδοντες, τους επενδυτές δηλαδή που απέκτησαν μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα ανοίγματα

– Τους τελικούς αγοραστές  που αποκτούν ακίνητα είτε μέσω πλειστηριασμών είτε απευθείας από funds και τράπεζες που έχουν την ιδιοκτησία τους

Επίσης, μεγάλες προοπτικές ενίσχυσης των εργασιών για τις τράπεζες διανοίγονται και στο πεδίο της χρηματοδότησης συναλλαγών μεταβίβασης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Αυτές αφορούν είτε δευτερογενείς κινήσεις πώλησης επισφαλών απαιτήσεων που βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών είτε πρωτογενείς κινήσεις μεταβίβασης πακέτων NPEs.