Τον τρόπο να φύγουν από τη Ρωσία ψάχνουν στο internet όλο και περισσότεροι πολίτες της.

Αυτό αποτυπώνεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist και από τα δεδομένα από το Google Trends.

Σύμφωνα με τον Economist, τα δεδομένα από το Google Trends δείχνουν ότι η αναζήτηση «πώς να φύγω από τη Ρωσία» είναι πιο δημοφιλής από ποτέ τα τελευταία 18 χρόνια, περίοδο κατά την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.