Σε αυτά τα δυόμισι περίπου χρόνια διακυβέρνησης και παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι, η Κυβέρνηση έχει παράξει σημαντικό έργο. Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2022 που εγκρίθηκε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο, χωρίς να παραγνωρίζει ότι εισερχόμαστε στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης σε συντρέχουσα πανδημία, συνεχίζει να κοιτά μπροστά. Το 2022 προτεραιοποιούνται πολιτικές που εκφράζουν τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, την κοινωνική συμπερίληψη και τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων και των δομών που διαθέτουμε και βρίσκονται στην υπηρεσία των πολιτών. Σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων με προοδευτικό πρόσημο αποτελεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική ιεράρχηση των στόχων όσο και για την τήρηση ενός σφιχτού πλην όμως απαραιτήτως αναγκαίου και ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Το 2022 συνεχίζουμε τον εκσυγχρονισμό στην Πρόνοια που διατηρεί επί δεκαετίες έναν στατικό πυρήνα. Η εφαρμογή της αποϊδρυματοποίησης, του προσωπικού βοηθού για τα ΑμεΑ και της επαγγελματικής αναδοχής, αποτελούν νέα πρότυπα μέριμνας που προάγουν την αυτονομία των ωφελούμενων και την εξατομικευμένη φροντίδα. Επενδύουμε στο μεγαλύτερο πρόγραμμα προαγωγής της πρόληψης υγείας μέχρι σήμερα, στην αύξηση των θέσεων βρεφών και νηπίων σε σταθμούς, στην πρώιμη παρέμβαση για την αναπηρία, στην έναρξη νέων προγραμμάτων σπουδών στα επαγγελματικά εκπαιδευτήρια, στο νέο πλαίσιο διά βίου μάθησης και βέβαια στον νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επενδύουμε σε πολιτικές που δείχνουν εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των ανθρώπων να σκεφτούν, να διεκδικήσουν και παρέχουν εφόδια για δημιουργικότερη, συμμετοχική ζωή αλλά και τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν, να βελτιώσουν ή και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Τα εθνικά σχέδια για τη νεολαία, για τα δικαιώματα του παιδιού, για τα δικαιώματα των πολιτών ΛΟΑΤΚΙ+, για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, για την ισότητα των φύλων και για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά επιχειρούν να εξαλείψουν τις συνθήκες παραγωγής επίμονων κοινωνικών προβλημάτων, ενδυναμώνουν την κοινωνία και δεσμεύουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία.

Το σχέδιο για το 2022 βλέπει την επιχειρηματικότητα ως προσπάθεια για διαρκή επένδυση και καινοτομία με τελικό αποδέκτη τη συλλογική ευημερία. Η πορεία προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία που δεν κατασπαταλά φυσικούς πόρους, δεν καταστρέφει το περιβάλλον και προνοεί για τις επόμενες γενιές είναι ήδη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Εργα που αποσκοπούν στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως το σχέδιο δίκαιης μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή και που εστιάζουν στην προστασία των δασών και την αποκατάσταση των καμένων περιοχών προτάσσονται, μαζί με τις  παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, η επέκταση της ψηφιακότητας στις υποδομές και τις υπηρεσίες συνεχίζεται με ταχύτητα. Εκτός από τα προφανή οφέλη του εκσυγχρονισμού των λειτουργιών του Δημοσίου και της οικονομίας, προάγεται επίσης η διαφάνεια και ο εκδημοκρατισμός των διαδικασιών μέσα από την απλούστευση και την επιτάχυνση. Παρακολουθώντας τις ανάγκες της κοινωνίας, προτάσσεται το καλύτερο κράτος ως στόχος προτεραιότητας. Γιατί προοδευτική πολιτική είναι η πολιτική που αντιλαμβάνεται ότι μόνο μέσα από ένα και αποτελεσματικό κράτος μπορούμε να επενδύσουμε στο μέλλον.

Στο κατώφλι του τρίτου χρόνου διακυβέρνησης, παρά το υγειονομικό, κοινωνικό και δημοσιονομικό βάρος της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση δεν επιλέγουν την εσωστρέφεια. Με οδηγό ένα προοδευτικό σχέδιο κρατούν το πηδάλιο προσανατολισμένο σε μια κοινή ευημερία, ανθεκτική στις μελλοντικές προκλήσεις. Να είμαστε αισιόδοξοι, ότι θα τα καταφέρουμε.

*Ο κ. Θανάσης Κοντογεώργης είναι γενικός γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης.