Mια από τις αρνητικές παρενέργειες της πανδημικής κρίσης αφορά τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Η οδυνηρή αυτή περίοδος αύξησε τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες και επηρέασε δυσανάλογα τις γυναίκες.

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2021 για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ κατέδειξε ότι οι γυναίκες που εργάζονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας ήταν περισσότερες από τους άνδρες και βρέθηκαν σε μεγαλύτερη έκθεση στον ιό. Oι γυναίκες επλήγησαν σοβαρά στην αγορά εργασίας, καθώς υπερεκπροσωπούνται σε τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, όπως φροντίδα, φιλοξενία, λιανικό εμπόριο. Ταυτόχρονα, καταγράφηκε εντυπωσιακή έλλειψη γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων για την COVID-19: Από τις 115 εθνικές ειδικές ομάδες δράσης για την COVID-19 σε 87 χώρες το 85,2 % αποτελούνταν κυρίως από άνδρες ενώ το 11,4 % από γυναίκες.

Δεν πρέπει να αγνοούμε και τα στοιχεία που δείχνουν την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας (για παράδειγμα, ο αριθμός αναφορών οικογενειακής βίας στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 32%).

Ολα αυτά μας δείχνουν ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα η ισότητα των φύλων και δεν επιτυγχάνεται από τη μια ημέρα στην άλλη. Η αλλαγή πραγματοποιείται μέσα από συστηματική προσέγγιση, αφοσίωση και στρατηγική, μέσα από δράσεις, πράξεις και παραδείγματα άλλων κοινωνιών.

Στον σημερινό κόσμο της αβεβαιότητας και της αστάθειας, στον κόσμο των «VUCA» (Volatile – ασταθής, Uncertain – αβέβαιος, Complex – περίπλοκος, Αmbiguous – ασαφής), οι επιτυχημένες επιχειρήσεις δεν βασίζονται πλέον στις υποχρεωτικές ποσοστώσεις που έχουν θεσμοθετηθεί, ούτε και στην υποχρεωτική ανέλιξη αποκλειστικά και μόνο βάσει φύλου.

Αξιολογούν σημαντικά χαρακτηριστικά όπως το ταλέντο, τη σκληρή δουλειά, το πάθος, την ευελιξία και τη συναισθηματική νοημοσύνη που επιδεικνύουν στην εργασία τους και δίνουν ίσες ευκαιρίες.

Αυτό ακριβώς κάναμε ήδη και συνεχίζουμε να πράττουμε στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank).

Αποδεικνύουμε εμπράκτως την κουλτούρα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης ως προς την προαγωγή ίσων ευκαιριών και συνανάπτυξης των φύλων.

Δώσαμε και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ισομερή στελέχωση μεταξύ των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Σήμερα στη HDB και στο σύνολο των 112 εργαζομένων η αναλογία των γυναικών είναι 47,32% και αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι είναι για το γεγονός της απόλυτης ισοκατανομής μεταξύ ανδρών και γυναικών στα επίπεδα προϊσταμένων, καθώς και διευθυντών. Σήμερα η HDB έχει 7 διευθυντές άνδρες και 7 διευθύντριες γυναίκες. Στη HDB καταρρίπτουμε εμπράκτως το glass ceiling!

Αναλαμβάνοντας πριν από 19 μήνες τον ρόλο της CEO στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υιοθέτησα και τον ρόλο του Chief Emotional Officer.

Γνωρίζοντας από προσωπική πείρα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν ανάμεσα σε όλους τους ρόλους που παραδοσιακά κατέχουν, είναι προσωπική μου δέσμευση η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τις εργαζόμενες γυναίκες, πρωτίστως εντός της Τράπεζας, με στρατηγική κατά του leaking pipeline.

l Με πλαίσιο προαγωγών και επαγγελματικής εξέλιξης και ανέλιξης, στοχευμένες πολιτικές και μετρήσεις και σύμμαχο την τεχνολογία για προώθηση της ευέλικτης απασχόλησης.

Δεν υπήρξε ποτέ φυσικά στόχος μας η δημιουργία μιας τράπεζας γυναικών, αλλά μιας πραγματικής «gender bilingual» Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Δημιουργήσαμε και αναπτύξαμε ένα δικό μας σύστημα οργάνωσης και αξιών. Δεν αντιγράψαμε απλά καλές πρακτικές άλλων αντίστοιχων φορέων. Δόθηκαν ίσες ευκαιρίες στο σύνολο των εργαζομένων βάσει ικανοτήτων.

Η ηγεσία είναι γένους θηλυκού και η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί δεξιότητες ανεξαρτήτως φύλου με ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά.

Απαιτεί ανθεκτικότητα, επιμονή, αίσθημα δικαίου, ευελιξία, αποφασιστικότητα, πάθος και προσαρμοστικότητα. Σημαντικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα σύγχρονα στελέχη.

Απαρέγκλιτος στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι να δουλεύουμε όλοι σε έναν ανοιχτό και ζωντανό οργανισμό με ίσες ευκαιρίες για όλους σε ένα σύστημα αξιών και προσφοράς όπου μετρούν το έργο και το αποτέλεσμα και όχι το φύλο μας.

Δανειζόμενη λοιπόν τα λόγια της Ντρου Γκίλπιν Φάουστ: «Δεν συστήνομαι ως η γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά ως η πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας».

*Η κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου είναι πρόεδρος και CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.