«Είμαι υπέρ της ελευθερίας έκφρασης της γνώμης, ιδιαίτερα όταν αυτή εκθέτει αυτόν που την εκφέρει».

Ασφαλώς. Και προσυπογράφω τη γνώμη του Sacha Guitry, δυστυχώς.

Αλλά δεν θα το έλεγα για όλους. Εκτίθενται και το απολαμβάνουν ευάνδρως στις στήλες τους.

Τώρα, ως προς το ζήτημα που προκύπτει καθημερινά για την «γνώμη» και το «κύρος» των εκτεθειμένων, δεν επιθυμώ να εκτεθώ εγώ περισσότερο.

Εκτίθεμαι όμως για την υπουργοποίηση του Πλεύρη και το λέω: «Λάος ενωμένος, ποτέ νικημένος!»

( Συμπεριλαμβανομένου του Γεωργιάδη και του Βορίδη – προς το παρόν)