…..υπέρ της Δημόσιας Υγείας, αμφιβάλλω. Υπέρ των ιδιωτικών κέντρων διεξαγωγής του rapid test, είμαι βέβαιος.

Σοφόν το σαφές, λοιπόν. Και συμφέρει.

(Αλλά και το ασαφές, συνέφερε για να δουλέψει η αγορά, συμπεριλαμβανομένων και των «Γραφείων τελετών».)