Κλειδί για τη συντόμευση του χρόνου απονομής της σύνταξης είναι η έκδοση πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης βεβαιώσεων για τον χρόνο ασφάλισης.

Με τις βεβαιώσεις ασφάλισης πιστοποιείται ο χρόνος που έχουν διανύσει οι ασφαλισμένοι σε ένα ή σε περισσότερα Ταμεία κι έτσι εξασφαλίζεται η ταχεία ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης χρόνου για την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Σημαντικό είναι επίσης τη στιγμή της υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι συνδυαστικές προϋποθέσεις – χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας – για να μην απορριφθεί η αίτηση.

Τα σημεία – κλειδιά

Τα 7 σημεία – κλειδιά που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι πριν από τη συνταξιοδότησή τους είναι τα εξής:

1        Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Νέες ρυθμίσεις μεταξύ άλλων προβλέπουν την ενίσχυση του ρόλου της χορήγησης της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης στη διαδικασία απονομής της σύνταξης. Εφόσον η χορήγηση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, δηλαδή η καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης του υποψήφιου συνταξιούχου, ολοκληρώνεται εγκαίρως και συνυποβάλλεται με την αίτηση για σύνταξη, η απονομή της σύνταξης μπορεί να γίνεται ταχύτερα χωρίς τις γνωστές μέχρι σήμερα καθυστερήσεις.

2        Οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας ανά Ταμείο για πλήρη σύνταξη με 35, 36 και 37 έτη ως το 2021 έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΟ: Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου έχουν τρεις επιλογές εξόδου με 35ετία, 36ετία και 37ετία, ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν την 25ετία. Για παράδειγμα, η έξοδος με 37ετία αφορά δύο κατηγορίες υπαλλήλων που διορίστηκαν μετά το 1983: στην πρώτη κατηγορία είναι όσοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 και έχουν 37ετία ως το 2021 με συμπληρωμένο το 55ο έτος. Η δεύτερη αφορά όσους συμπλήρωσαν 25ετία το 2012, έχουν 37ετία (με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών) το 2021 και συμπληρωμένο το 59ο έτος. Στην πρώτη περίπτωση βγαίνουν στα 61,2 και στη δεύτερη στα 61,8. Εναλλακτικά, εφόσον έχουν 25ετία ως το 2010, μπορούν να βγουν και με 35ετία, αρκεί να τη συμπληρώνουν ως το 2021 και να έχουν επίσης κλεισμένα τα 58 για να αποχωρήσουν πριν από τα 62. Αν η 25ετία συμπληρώνεται το 2011, τότε απαιτούνται 36 έτη και ηλικία 58 ως το 2021 για να βγουν πριν από τα 62. Προσοχή: αν τα συνολικά έτη (35, 36, 37) ή οι ηλικίες των 58 και 59 συμπληρωθούν από το 2022 και μετά, τότε η έξοδος είναι στα 62 με 40 έτη.

ΙΚΑ: Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (και με διαδοχική) που συμπληρώνουν με πραγματικό ή και πλασματικό χρόνο την 35ετία ως το 2012 και την ηλικία 58 ή 59 ετών από 19/8/2015 ως και το 2021, μπορούν να αποχωρήσουν με όρια ηλικίας από 59 ως 61,6. Αν η 35ετία συμπληρωθεί από το 2013 και μετά, βγαίνουν στα 62 με 40 χρόνια. Αν δεν έχουν 40, θα πάρουν μειωμένη στα 62, αλλιώς πλήρη στα 67.

ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Οι ασφαλισμένοι με ένσημα πριν από το 1983 σε ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου) θα πρέπει να συμπληρώνουν απαραιτήτως την 35ετία ως το τέλος του 2021 για να συνταξιοδοτηθούν κάτω από τα 62. Αν η 35ετία συμπληρωθεί το 2022, θα βγουν στα 62 και θα τους ζητηθούν 40 έτη. Η 35ετία συμπληρώνεται και με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, στην ηλικία των 58 ετών.

3        Οσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 31/12/2021 δεν θίγονται από τις αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 1/1/2022 και εφεξής.

4        Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα αλλά συμπληρώνουν το μεταβατικό όριο των διατάξεών του μετά την 1/1/2022, η σύνταξή τους καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο – μεταβατικό – όριο ηλικίας. Παράλληλα το δικαίωμα για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί και ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά την 1/1/2021.

5        Το δικαίωμα για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά την 1/1/2021.

6        Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στην υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει αναφορά στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης, στο αν υπάρχει επιθυμία για εξαγορά πλασματικών χρόνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, όπως π.χ. αν διέκοψε την εργασία του ο ασφαλισμένος και πότε.

7        Χρήση πλασματικών ετών. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων κάνουν χρήση πλασματικών ετών για να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το κανονικό. Αιτήσεις εξαγορών ή αναγνώρισης πλασματικών χρόνων με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε, είτε μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης είτε μεταγενέστερα ή ακόμη και νωρίτερα από αυτήν. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση είτε με δόσεις ή ακόμη και με παρακράτηση από τη σύνταξη.

Πηγή ot.gr