Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με το οποίο δημιουργείται το νέο επικουρικό ταμείο ενώ αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την μετατροπή σε κεφαλαιοποιητικό του συστήματος επικουρικής ασφάλισης, με την δημιουργία ατομικού κουμπαρά για κάθε ασφαλισμένο. Πρόκειται για τα βασικά στοιχεία του νέου δημόσιου επικουρικού ταμείου το πρώτο με κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που θα λειτουργήσει από 1η Ιανουαρίου 2022 με το όνομα  Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Το ταμείο θα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και θα υπόκειται σε ισχυρή κρατική εποπτεία,ενώ θα επενδύει με αυστηρά και διαφανή κριτήρια.

Το συγκεκριμένο επικουρικό ταμείο από κοινού, με τα ταμεία κύριας ασφάλισης, συνιστούν τον πρώτο πυλώνα του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του νομοσχεδίου με το νέο σύστημα οι παρεχόμενες συντάξεις  θα αυξηθούν από 43% έως 68%, ενώ θα διατηρηθεί το ύψους των εισφορών. Υπόσχεται ελάχιστη επιστροφή των συσσωρευμένων εισφορών και   εγγύηση καταβολής των υφιστάμενων επικουρικών συντάξεων.

Το κόστος μετάβασης υπολογίζεται  στα 56 δισ.  έως το 2070 από τα οποία τα 50 δισ. θα αντισταθμιστούν από τα επιπρόσθετα δημοσιονομικά έσοδα που θα προκύψουν εξαιτίας της μεταρρύθμισης.

Στο νέο ταμείο εντάσσονται υποχρεωτικά το σύνολο των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου 2022 και είναι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης (μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δικηγόροι και μηχανικοί).

Προαιρετικά θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών, οι οποίοι είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση (π.χ. ένας λογιστής), είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα.

Πηγή: ΟΤ