Πληροφορούμαι ότι ο Ζαχαράτος μιμείται την Ματίνα Παγώνη.

Θα μπορούσε να συμβαίνει και το αντίστροφο .