Περισσότερα με λιγότερα. Αυτή είναι η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Να μεγιστοποιεί την απόδοση στις επιχειρήσεις, να διευκολύνει τους ανθρώπους στην εργασία και να δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο με λιγότερη προσπάθεια και πόρους.

Η στατιστική ανάλυση δεδομένων ανέκαθεν έδινε ισχυρά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει τα μοντέλα αυτά με εργαλεία που δημιουργούν συμπεράσματα, γνώσεις και αποφάσεις ευθέως συγκρίσιμες με την εμπειρία της ανώτερης διοίκησης.

Αν και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα, η «διαίσθηση» και η «εμπειρία» κυριαρχούν στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Ενώ η προμήθεια σύγχρονων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις ελληνικές επιχειρήσεις (12η θέση στην ΕΕ), τα συστήματα αυτά παραμένουν αναξιοποίητα. Ενδεικτικά, μόνο το 40% των επιχειρήσεων λαμβάνει διοικητικές αποφάσεις βασισμένες σε αναλύσεις δεδομένων, το 65% των επιχειρήσεων περιορίζει την ανάλυση δεδομένων σε μια πολύ μικρή ομάδα στελεχών και το 67% των διοικήσεων μεγαλύτερων οργανισμών δεν επικροτεί την ανταλλαγή δεδομένων εντός των επιχειρήσεων.

Με απλά λόγια, η αλλαγή της διοικητικής κουλτούρας (και όχι η αγορά νέων ψηφιακών συστημάτων) πρέπει να είναι το πρώτο βήμα στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Αυτός είναι ο κρίσιμος μετασχηματισμός που επιτρέπει την καθημερινή αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.

Επιχειρήσεις που επενδύουν σε τέτοια ευφυή συστήματα και ταυτόχρονα μετασχηματίζουν τη διοικητική λειτουργία τους καταγράφουν ήδη οφέλη. Γνωστές ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις προσαρμόζουν ταχύτατα την ποσότητα παραγωγής, διαχειρίζονται δυναμικά το ύψος των αποθεμάτων, διενεργούν προληπτική συντήρηση, βελτιστοποιούν το μείγμα πωλήσεων, προβλέπουν τη ζήτηση και εφαρμόζουν δυναμική τιμολόγηση στους ψηφιακούς πελάτες. Αυτές οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ως 35% μείωση του χρόνου παραγωγής, ως 25% μείωση αποθεμάτων και, φυσικά, σημαντική αύξηση εσόδων.

Η πετυχημένη αξιοποίηση ευφυών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων βασίζεται σε απλά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η διοίκηση κάθε επιχείρησης.

Πρώτον, ποιες είναι οι διαδικασίες που επιθυμεί να βελτιώσει και ποιος είναι ο στόχος που επιθυμεί να πετύχει.

Δεύτερον, πού βρίσκονται σήμερα τα απαραίτητα δεδομένα προς ανάλυση και ποιο το κόστος αξιόπιστης συλλογής τους.

Τρίτον, ποια οργανωτική δομή και ποιες δεξιότητες θα υποστηρίξουν τις νέες διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων.

Τέταρτον, πώς θα μετασχηματίσει η ανώτερη διοίκηση τις δικές της διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Πέμπτον, ποιες ευφυείς τεχνολογίες καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης σήμερα αλλά μεσοπρόθεσμα. Εκτον, ποιοι είναι οι παράγοντες αποτυχίας, ποιες δομές αλλάζουν ριζικά τρόπο λειτουργίας και πώς θα ενημερωθεί έγκαιρα το προσωπικό για τις αλλαγές αυτές. Και, τέλος, πώς θα διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων χωρίς να περιοριστεί η απρόσκοπτη ροή τους εντός της επιχείρησης.

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια μια επιχείρηση στην εποχή της επαυξημένης νοημοσύνης.

Ο κ. Γιώργος Ξηρογιάννης είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής ΣΕΒ