Το 2021 μας φέρνει αντιμέτωπους με μια εξαιρετικά περίπλοκη οικονομική πραγματικότητα, στην οποία καλούμαστε συλλογικά να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να χαράξουμε την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και επαναφοράς της Ελλάδας σε τροχιά ανάπτυξης.

H Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ως η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου, έχει την υποχρέωση να ηγηθεί της προσπάθειας για μια νέα στρατηγική στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Στη διάρκεια του 2020 στόχος μας ήταν να προσδώσουμε αξία στην περιουσία του Δημοσίου, υλοποιώντας πιστά το πλάνο αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου μας και συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας ισχυρής ανάπτυξης. Μέσα σε ασφυκτικά χρονικά χρονοδιαγράμματα η εταιρεία κατάφερε να προετοιμάσει με άρτιο τρόπο και να διενεργήσει τον διαγωνισμό για το τμήμα του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά που ανήκει στο χαρτοφυλάκιό της, ώστε να καταστεί εφικτή και να δρομολογηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης ολόκληρου του ακινήτου.

Λύση σε εκκρεμότητες

Παράλληλα, δόθηκε λύση σε σειρά από χρονοβόρες εκκρεμότητες προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου εντός του 2020, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υλοποίηση μιας επένδυσης εθνικής σημασίας στη μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων. Μια επένδυση που εντάσσεται στο πλάνο των αναπλάσεων της Αθηναϊκής Ριβιέρας, η οποία και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και όρους ουσιαστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Με αποκλειστικό γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, η ΕΤΑΔ «ωρίμασε» σειρά από ακίνητα που έμεναν αναξιοποίητα σε βάθος ετών, επανατοποθετώντας τα μέσω διαγωνισμών στην αγορά, ολοκλήρωσε πωλήσεις ακινήτων που λίμναζαν επί δεκαετίες και κατάφερε να φέρει εις πέρας μια σειρά από μακροχρόνιες παραχωρήσεις, όπως για παράδειγμα του ιστορικού Ξενία Χίου στον Ομιλο Τσάκου, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Με συγκεκριμένο σχεδιασμό, έθεσε τις βάσεις για την αξιοποίηση των πρώην ολυμπιακών ακινήτων, ενός σημαντικού κεφαλαίου για τη χώρα, το οποίο, δυστυχώς, έμενε αναξιοποίητο από το 2004.

Oφέλη για το Δημόσιο

Την ίδια στιγμή, διασφάλισε οικονομικά οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο μέσα από την εξυγίανση και την επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβάσεων, όπως της μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα και του Κάμπινγκ Βούλας, ενώ επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην αναβάθμιση των επιχειρηματικών της μονάδων, όπως αυτής του Αχίλλειου της Κέρκυρας, το οποίο, σύμφωνα και με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, αποκαθίσταται πλέον προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της χώρας μέσα από την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 12.950.000 ευρώ.

Στη νέα αυτή εποχή και με αφετηρία το 2021, στόχος είναι να συμβάλουμε τα μέγιστα στην εθνική προσπάθεια επαναφοράς της Ελλάδας σε τροχιά ανάπτυξης μέσα και από τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Ο κ. Στέφανος Βλαστός είναι διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου