Μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών αδυνατεί, κατά δήλωσή της, να παραδώσει ηλεκτρονικές παραγγελίες πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι εταιρείες courier παραδίδουν σε 4-10 ημέρες αντί της επομένης.

Οι μονάδες ΜΕΘ δεν επαρκούν σε ορισμένα νοσοκομεία.

Η ταχύτητα του Internet τα απογεύματα πέφτει τόσο πολύ που είναι αδύνατη η σύνδεση με εικόνα.

Ολα αυτά είναι αποτελέσματα της μικρότερης από τη ζήτηση δυναμικότητας, κάτι που οδηγεί στη συστηματική μη εξυπηρέτηση πελατών και χρηστών και παίρνει χρόνο και χρήμα για να διορθωθεί.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης είναι η επιχειρησιακή έκφραση των προσδοκιών αλλαγής της χώρας και της χρηματοδότησής τους. Διατυπώνεται μέσα από συγκεκριμένες, και αρχικά κοστολογημένες, ενέργειες και επενδύσεις, για την υλοποίηση των οποίων πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι οι αναγκαίοι πόροι.

Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η ανάθεση, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η παραλαβή τους απαιτούν οικονομικούς, τεχνικούς και νομικούς σύμβουλους, δημόσιες υπηρεσίες, project managers και τεχνικά μέσα.

Το μέγεθος κάθε έργου, η πολυπλοκότητα και η ταχύτητα προετοιμασίας και εκτέλεσής του καθορίζουν τους αναγκαίους πόρους σε κάθε φάση. Αν το άθροισμά τους ξεπερνά τους διαθέσιμους πόρους, τότε θα υπάρξουν καθυστερήσεις και οικονομικές επιπτώσεις από την μη έγκαιρη λειτουργία του έργου.

Η πρώτη στένωση δυναμικότητας βρίσκεται στην προετοιμασία και ανάθεση και οφείλεται στην αργή τεχνική ωρίμαση των έργων και στις μακρόσυρτες διαδικασίες ανάθεσης.

Η δεύτερη στένωση είναι στην παρακολούθηση, μια και η τεχνογνωσία του project manager δεν είναι διαδεδομένη στην ελληνική αγορά συμβούλων.

Η τρίτη αφορά την τεχνική και οικονομική παραλαβή των έργων, κάτι το οποίο πρώτη φορά εμφανίζεται στην Ελλάδα σε αυτή την κλίμακα.

Κρυμμένη πηγή καθυστερήσεων είναι η χρηματοδότηση των έργων, ιδίως όταν είναι ιδιωτική ή εμπεριέχει ευρωπαϊκούς πόρους, οπότε ο χρόνος εξασφάλισής της επεκτείνεται.

Οι γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των στενώσεων και την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων καλύπτουν έξι πεδία:

⦁ Framework contracts για οικονομικούς, τεχνικούς και νομικούς συμβούλους ως συμπράξεις για την προετοιμασία, τη χρηματοδότηση, την ανάθεση και άλλους για την παραλαβή έργων.
⦁ Προτεραιοποίηση των έργων και κατανόηση των μεταξύ τους σχέσεων, ώστε τα πλέον σημαντικά και εκείνα από τα οποία εξαρτώνται άλλα έργα να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα.
⦁ Ομαδοποίηση έργων και ανάθεση ομάδων έργων σε συμπράξεις συμβούλων, ώστε να αυξηθούν η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα εκτέλεσης και παρακολούθησης
⦁ Εξασφάλιση χρηματοδοτικών δεσμεύσεων τρίτων το νωρίτερο, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην ανάθεση. Η ΕΙΒ ειδικά είναι πιθανό να αποδειχθεί στένωση, δεδομένου του αναμενόμενου όγκου των αιτημάτων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
⦁ Δραστική μείωση των διαδικαστικών εμπλοκών και των δικαστικών διαμαχών με ισχυρή διαχείριση των διαδικασιών και όχι με πρόσθετες διατάξεις, πέραν των όσων ο πρόσφατος νόμος περί δημοσίων συμβάσεων προβλέπει.

Η απορρόφηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή, ειδικά στα πρώτα δύο χρόνια που είναι κρίσιμα για τη συνολική πορεία του. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις που μειώνουν τους χρόνους των διαδικασιών προετοιμασίας, ανάθεσης και παραλαβής, ταχύ κλείδωμα της χρηματοδότησης, προτεραιοποίηση και ομαδοποιήσεις των έργων και άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους κλάδους συμβούλων και πληροφορικής. Η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των στενώσεων είναι το κλειδί για την επιτυχία του Σχέδιου Ανάκαμψης.

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος είναι σύμβουλος επενδύσεων