Τα ΕΛΤΑ, η αρχαιότερη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπλήρωσε 192 χρόνια ζωής αλλά για να συνεχίσει τη δραστηριότητά της το κράτος θα χρειαστεί να τη χρηματοδοτήσει με 280 εκατ. ευρώ ώστε να εξυγιάνει τον ισολογισμό της (μπαίνει 5 εκατ. ευρώ μέσα τον μήνα) και να ανέβει επιτέλους στο «τρένο» της τεχνολογίας όπως οι ιδιώτες ανταγωνιστές της. Η εταιρεία όταν απελευθερώθηκε η ταχυδρομική αγορά δεν «προστατεύθηκε» με κινήσεις εκσυγχρονισμού και αλλαγής μοντέλου δουλειάς με έμφαση στις ταχυμεταφορές και όχι στις επιστολές, γι’ αυτό και χάνει διαρκώς μερίδια αγοράς

Τα 100 εκατ. ευρώ θα μπουν με τη μορφή αύξησης κεφαλαίου από το Υπερταμείο, το οποίο με τη σειρά του θα τα πάρει από τον δικό του μέτοχο, το υπουργείο Οικονομικών. Τα 180 εκατ. θα είναι οι αποζημιώσεις για περίπου οκτώ χρόνια από το Δημόσιο προς την εταιρεία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχουν τα ΕΛΤΑ σε απομακρυσμένες περιοχές διατηρώντας εν ζωή ζημιογόνα καταστήματα (καθολική υπηρεσία).

Τα 180 εκατ. είναι η διαφορά αυτών των ετών σε σχέση με τα χρήματα που κατέβαλε το Δημόσιο για την καθολική υπηρεσία και των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας όπως έχουν καθοριστεί και υπολογιστεί από την ΕΕΕΤ. Με τα παραπάνω κεφάλαια θα χρηματοδοτηθεί εθελουσία έξοδος 2.000 εργαζομένων επί συνόλου 5.600 (στόχος εφικτός καθώς η μέση ηλικία του προσωπικού είναι 54 έτη) και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, με αναβάθμιση συστημάτων, αυτοματοποίηση κέντρων διαλογής και παροχή καλύτερων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν περί τα 200 καταστήματα σε σύνολο 1.300, ενώ ενδέχεται να διακοπεί και η δραστηριότητα της εμπορίας ρεύματος. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία αλλά και τεράστια ευθύνη για το Υπερταμείο και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ώστε να αξιοποιήσουν τα κεφάλαια των φορολογουμένων και να εξυγιάνουν την εταιρεία που μέχρι σήμερα λειτουργεί με κρατικές επιδοτήσεις και όχι με τα παραγόμενα από αυτήν έσοδα.