Το 5G πολύτιμος σύμμαχος στη μάχη με την πανδημία

Μελέτη των Huawei και Deloitte – Η περίπτωση της Κίνας – Κρίσιμη η συλλογή και ανταλλαγή realtime δεδομένων για τους ασθενείς και τη θεραπεία

Το 5G συμβάλλει αποτελεσματικά στην προσπάθεια ελέγχου, αντιμετώπισης και θεραπείας της πανδημίας του COVID-19. Μέσω 5G+ θερμικής απεικόνισης, «έξυπνων» ασθενοφόρων με παρακολούθηση HD 4K και εξ’ αποστάσεως 5G ιατρικής πλατφόρμας διαβούλευσης, η νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δημόσιας Υγείας. Τα παραπάνω προέκυψαν από μελέτη που διενήργησαν από κοινού, ο κινεζικός κολοσσός Huawei με την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών Deloitte, με τίτλο «Καταπολεμώντας το COVID-19 με το 5G: Ευκαιρίες βελτίωσης των συστημάτων Δημόσιας Υγείας».

Στην Κίνα, όπου ξεκίνησε η πανδημική κρίση που τώρα μαστίζει την Ευρώπη και την Αμερική, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι συνεργάστηκαν με τη Huawei για να δημιουργήσουν γρήγορα ένα ειδικό δίκτυο 5G αφιερωμένο στα νοσοκομεία θεραπείας του COVID-19. Σε συνδυασμό με πρωτοποριακές εφαρμογές, η τεχνολογία 5G μετατρέπει τους μηχανισμούς απόκρισης σε έκτακτες ανάγκες σε πιο ψηφιακούς, ακριβής και «έξυπνους».

Σε συνεργασία με τη Huawei, η Deloitte ανέλυσε παραδείγματα ελέγχου και θεραπείας του COVID-19, όπως εφαρμόστηκαν στην Κίνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι απαιτήσεις για δεδομένα των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων κατά τη διάρκεια καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Παράλληλα, πώς τα βασικά χαρακτηριστικά του 5G, όπως η υπερυψηλές ταχύτητες, ο μεγάλος αριθμός σημείων σύνδεσης, ο μικρός χρόνος απόκρισης, μπορούν να συνεργάζονται με τα big data, την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το Cloud.

Τεχνολογίες που όλες μαζί μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της πανδημικής πρόληψης και θεραπείας και να οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ως απόκριση σε μεγάλες πανδημίες.

Η μεγάλη αξία των δεδομένων και της αποτελεσματικής επικοινωνίας

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, «η καταπολέμηση του COVID-19 είναι μια μάχη για όλη την κοινότητα». Η μεγάλη πρόκληση για τις κυβερνήσεις, που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση της κρίσης, είναι η παράλληλη παρακολούθηση της εξέλιξης εξάπλωσης, αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη, στήριξη του συστήματος Υγείας και εμπλοκή της ίδιας της κοινότητας στη διαδικασία ανάσχεσης καθώς ο ιός εξαπλώνεται. Σε αυτή την πρόκληση, τα δεδομένα (data) παίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρολο.

Στην Κίνα, όπως εξηγείται στη μελέτη, λόγω της τεράστιας έκτασης, του μεγάλου και υψηλής κινητικότητας πληθυσμού και της περίπλοκης ζήτησης πόρων, «η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων ήταν ουσιαστικής σημασίας για την παρακολούθηση των προσβεβλημένων ατόμων και τον έλεγχο της επιδημίας».

Realtime αρακολούθηση θερμοκρασίας και άμεση ιχνηλάτηση επαφών

Με βάση την ανάλυση τυπικών εφαρμογών όπως η 5G + θερμική απεικόνιση, έξυπνα ασθενοφόρα 5G με παρακολούθηση HD 4K και εξ’ αποστάσεως ιατρική πλατφόρμα διαβούλευσης 5G, η μελέτη επισημαίνει ότι οι δυνατότητες της τεχνολογίας 5G μπορούν να ανταποκριθούν στις παραπάνω προκλήσεις κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, και προσφέρουν δυνατότητες για νέες ιδέες και μεθόδους θεραπείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία της 5G+ θερμικής απεικόνισης για την παρακολούθηση της μετάδοσης. Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από μια κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR), μια μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας του σώματος και μια μονάδα μέτρησης δικτύου 5G. Αυτό το σύστημα παρακολουθεί με ακρίβεια τις θερμοκρασίες ενός κινούμενου αντικειμένου σε πραγματικό χρόνο χωρίς επαφή και εκπέμπει «συναγερμό» στην περίπτωση μη φυσιολογικής θερμοκρασίας.

Μέσω δικτύων 5G, τα δεδομένα που συλλέγονται από τα τερματικά μπορούν να αποστέλλονται σε κεντρικές μονάδες παρακολούθησης και να μοιράζονται στο Cloud σε πραγματικό χρόνο χωρίς καθυστέρηση. Αυτό επιτρέπει την 254ωρη, καθημερινή, online παρακολούθηση και απεικόνιση της θερμοκρασίας σε δημόσιους χώρους, καθώς και την ιχνηλάτηση ιστορικού μετακινήσεων και επαφών όταν χρειάζεται.

Τα «έξυπνα» ασθενοφόρα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο μέσος αριθμός κλήσης ασθενοφόρων στην Γουχάν, την πόλη-μηδέν για τον κορωνοϊό, ήταν περίπου 400 ημερησίως τον Ιανουάριο του 2019, αλλά αυξήθηκε στα 600 κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Οι αποστολές ξεπέρασαν στο πικ ακόμα και τις 800.

Ορισμένα smart ασθενοφόρα είναι εξοπλισμένα με κιτ έκτακτης ανάγκης. Εκτός από την ασφαλή μεταφορά ασθενών, παρέχουν έκτακτη εξ αποστάσεως θεραπεία, καθώς και τη συλλογή και άμεση διαβίβαση πληροφοριών στα νοσοκομεία ώστε να αναπτύξουν σχέδιο θεραπείας και απομόνωσης.

Επίσης, τα «έξυπνα» ασθενοφόρα με συστήματα παρακολούθησης 4K HD μπορούν να στέλνουν βίντεο και να μεταδίδουν ιατρικά δεδομένα σε κέντρα διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στο προσωπικό υποστήριξης να επικοινωνεί με πληρώματα ασθενοφόρων. Εάν είναι απαραίτητο, ξεκινούν διαλέξεις διάγνωσης με εμπειρογνώμονες και πληρώματα για επείγουσα ανταπόκριση, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση του ασθενούς από το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, το δίκτυο πρέπει να παρέχει γρήγορη και σταθερή μετάδοση δεδομένων που να μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες ταχύτητες. Δεν είναι δηλαδή άλλο από το 5G με ταχύτητες άνω των 100Mbps.

Οι άμεσες ωφέλειες για το σύστημα Υγείας, τον ασθενή, το υγειονομικό προσωπικό και την κοινωνία είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγάλες. Παράλληλα, το 5G καθιστά δυνατή τη μελλοντική δημιουργία καινοτόμων δημόσιων πλατφορμών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Οι εφαρμογές δε που χρησιμοποιούνται στον επιδημιολογικό έλεγχο θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης «έξυπνων» πόλεων. Η δυνατότητα 5G μεταφοράς δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς διαχείρισης αστικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της κυκλοφορίας, της «ευφυούς» δημόσιας ασφάλειας και της «έξυπνης» προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και να εμπνεύσει τις δημοτικές αρχές να διερευνήσουν νέα μοντέλα διαχείρισης της πόλης. Τέλος, θα μπορούσε να προτρέψει τις επιχειρήσεις σε άλλους τομείς να αξιοποιήσουν τη δημοτικότητα του 5G και να διερευνήσουν νέες εφαρμογές της τεχνολογίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk