Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία είκοσι πανεπιστήμια του κόσμου στον πίνακα της Κλασικής και Αρχαίας Ιστορίας, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των Διεθνών Πινάκων Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS, QS World University Rankings by Subject. Επίσης, το πανεπιστήμιο σημειώνει σταδιακή πρόοδο από χρονιά σε χρονιά, σε δέκα από τα προγράμματά του στις κατατάξεις, γεγονός που συνάδει με την συνολική ανοδική πορεία και βελτίωση των επιδόσεών του στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Οκτώ Ελληνικά πανεπιστήμια εκπροσωπούνται στην φετινή κατάταξη, με 75 από τα προγράμματά τους να κατατάσσονται σε 48 πίνακες ανά διδακτικό αντικείμενο. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, με είκοσι δύο προγράμματα. Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο έχει δεκατέσσερα. Πέντε από τα οκτώ πανεπιστήμια της Ελλάδας έχουν τουλάχιστον ένα πρόγραμμα μεταξύ των κορυφαίων 200 παγκοσμίως.
Οι κατατάξεις, που συγκεντρώθηκαν από την παγκόσμια ομάδα αναλυτών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης QS Quacquarelli Symonds, παρέχουν αξιόπιστη συγκριτική ανάλυση με βάση τις επιδόσεις 13.138 πανεπιστημιακών προγραμμάτων, που έχουν ληφθεί από μαθητές σε 1368 πανεπιστήμια σε 83 μέρη κόσμου και σε 48 διδακτικά αντικείμενα.
 
Ο κ. Jack Moran, εκπρόσωπος της QS, δήλωσε σχετικά ότι : «Μετά από χρόνια οικονομικής πάλης, η φετινή έκδοση των Διεθνών Πινάκων Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS ανά Διδακτικό Αντικείμενο, υποδηλώνει ότι η Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να ανακάμψει. Με βάση τον δείκτη με τις Βιβλιογραφικές Αναφορές  (Citations per Paper) – που χρησιμοποιεί η QS 27 από τα 75  προγράμματα ερευνών της Ελλάδας λαμβάνουν βαθμολογία 80/100 ή παραπάνω. Αυτό αποδεικνύει την πνευματική αριστεία που υπάρχει στα πανεπιστήμια της Ελλάδας «.

Και συνεχίζει: «Ωστόσο, κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο δεν καταφέρνει να σημειώσει βαθμολογία 80 ή παραπάνω στον δείκτη ‘Φήμης Εργοδοτών’ (Employer Reputation), ο οποίος αξιολογεί την γνώμη που έχουν διαμορφώσει οι εργοδότες σύμφωνα με τα στοιχεία των αποφοίτων που προσλαμβάνουν. Η επόμενη πρόκληση για τα Ελληνικά πανεπιστήμια είναι η προσπάθεια να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών σχετικά με την ποιότητα των αποφοίτων η οποία επηρεάζει τον τομέα της Ελληνικής οικονομίας σε ευρύτερο επίπεδο».

 

Διεθνής Πίνακας Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS ανά διδακτικό αντικείμενο 2020: Ελλάδα

2020

2019

Πανεπιστήμιο

Διδακτικό Αντικείμενο

16 

22=

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κλασική και Αρχαία Ιστορία

39=

48=

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πολιτικών και Δομικών Μηχανικών

40 

44=

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οδοντιατρική

51-100

51-100

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αρχαιολογία

51-100

101-150

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

51-100

101-150

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

51-100

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νοσοκόμων

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2020 https://www.TopUniversities.com/All rights reserved.

Executive Summary: Greece

•    Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην 16η θέση στον πίνακα Κλασικής και Αρχαίας Ιστορίας και σημειώνει άνοδο έξι θέσεων σε σχέση με πέρυσι.

•    Το δεύτερο πανεπιστήμιο με την μεγαλύτερη επίδοση είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το οποίο καταλαμβάνει την 39η θέση στον πίνακα Πολιτικών και Δομικών Μηχανικών.

•    Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο στην σειρά Ελληνικό πανεπιστήμιο με την υψηλότερη επίδοση στην πίνακα της Οδοντιατρικής και κατατάσσεται στην 40η θέση.

•  Η Ελλάδα εκπροσωπείτε σε 75 προγράμματα εκ των οποίων 22 έχουν σημειώσει βελτίωση και μόνο 7 εμφανίζουν πτώση στην επίδοσή τους σχετικά με την προηγούμενη χρονιά. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για την συνολική πορεία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

•  Το πιο επιτυχημένο ερευνητικό τμήμα της Ελλάδας ανήκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αφορά την κατηγορία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που πετυχαίνει βαθμολογία 56,2/100 στον δείκτη με τις Βιβλιογραφικές Αναφορές  (Citations per Paper).

•  Η υψηλότερη βαθμολογία για τον δείκτη της Φήμης των Εργοδοτών (Employer Reputation) πετυχαίνει η κατηγορία των Νοσοκόμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμολογία 58,6/100.

Μεθοδολογία

Η QS χρησιμοποιεί τέσσερις βασικούς δείκτες για την έρευνα και τα αποτελέσματα των Διεθνών Πινάκων.

1. Ακαδημαϊκή Φήμη (Academic Reputation): ο δείκτης δείχνει την εκτίμηση που έχει ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα φετινά αποτελέσματα βασίστηκαν στις απαντήσεις περισσότερων από 94,000 ακαδημαϊκών που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

2. Φήμη των Εργοδοτών (Employer Reputation): ο δείκτης βασίζεται στην γνώμη που έχουν διαμορφώσει οι εργοδότες σύμφωνα με τα στοιχεία των αποφοίτων που προσλαμβάνουν. Το σύνολο δεδομένων για αυτόν τον δείκτη προέρχεται από τις απαντήσεις περισσότερων από 44.000 εργοδοτών και υπεύθυνων προσλήψεων οι οποίοι έλαβαν μέρος στην μεγαλύτερη έρευνα του είδους.

3. Βιβλιογραφικές Αναφορές (Citations per paper): αυτός ο δείκτης μετρά τις βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με το ερευνητικό έργο και αναγνωρίζει τα ιδρύματα που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην έρευνα στον τομέα τους. Αυτός ο δείκτης αντιπροσωπεύει τη διανομή 162 εκατομμυρίων ερευνητικών αναφορών που προέρχονται από 22,5 εκατομμύρια ερευνητικά έγγραφα, τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί βάσει της βάσης δεδομένων του Elsevier Scopus. Για να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις στο μέγεθος των πανεπιστημίων, η QS δεν λαμβάνει υπόψιν της τις ακαθάριστες παραπομπές – που ευνοούν τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα – αλλά διαιρούν τον αριθμό των παραληφθεισών αναφορών σε ερευνητικά έγγραφα ενός ιδρύματος με τον αριθμό των εγγράφων που παράγονται σε ένα πενταετές πλαίσιο.

4. H-Index: Αυτός ο δείκτης μετρά την παραγωγικότητα του ερευνητή σε μια σχολή και παράλληλα δείχνει πόσο παραγωγική είναι η ερευνητική σχολή ενός ιδρύματος. Αυτός ο δείκτης είναι ένας τρόπος μέτρησης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της επίδρασης του δημοσιευμένου έργου ενός επιστήμονα ή μελετητή. Ο δείκτης βασίζεται στο σύνολο των πιο αναφερόμενων εγγράφων του ακαδημαϊκού και στον αριθμό των αναφορών που έλαβε σε άλλες δημοσιεύσεις.