Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία μπορεί να χαρακτηρισθεί ευμενής και κατά πάσα βεβαιότητα ευμενέστερη εκείνης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Τα επίσημα σχόλια μάλιστα ενισχύουν ακόμη περισσότερο το κλίμα και την ατμόσφαιρα μιας επερχόμενης ελληνικής ανάκαμψης. Η πιο ενδιαφέρουσα ωστόσο διαπίστωση προκύπτει από την επικαιροποιημένη έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους και τα ευνοϊκότερα σενάρια που τη συνοδεύουν.

Σύμφωνα με το βασικό σενάρια των Βρυξελλών η οικονομία μας σταθεροποιείται  ταχύτερα του αναμενόμενου με αποτέλεσμα το ελληνικό χρέος να κινείται σε πτωτική τροχιά στις προσεχείς δεκαετίες ,αν και κατά τις μετριοπαθέστερες των προβλέψεων θα βρίσκεται  σε επίπεδα υψηλότερα του 100% του ΑΕΠ το 2041.

Το ευνοϊκό και πιο αισιόδοξο σενάριο το χρέος υπό ορισμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα με την επίτευξη  υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης θα αποκλιμακώνεται ταχύτατα στα επόμενα χρόνια και μπορεί να περιορισθεί στο 60% του ΑΕΠ το 2055.

Οσο μακρινές και αν φαντάζουν αυτές οι προοπτικές είναι ικανές να επιδράσουν καθοριστικά στην οικονομική ζωή της χώρας και βεβαίως στη ζωή των πολιτών.

Επειδή απλούστατα αμβλύνουν την απειλή της χρεοκοπίας , δείχνουν ότι οι δαπάνες εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους καθίστανται διαχειρίσιμες στο χρόνο και επειδή από η επιταχυνόμενη και ενισχυόμενη βιωσιμότητα του χρέους επιτρέπει τη  διεκδίκηση τόσο χαμηλότερων  πρωτογενών πλεονασμάτων ,όσο και ενεργοποίηση του δεύτερου κύκλου ευνοϊκών μέτρων επαναρρύθμισης του ελληνικού χρέους.

Προσφέρει με άλλα λόγια τη βάση ενεργοποίησης μιας  αλυσίδας  θετικών εξελίξεων για τη χώρα και τους πολίτες της.

Ηδη οι αρμόδιοι κοινοτικοί παράγοντες άφησαν να εννοηθεί την Τετάρτη στις Βρυξέλλες ότι μετά την επικαιροποίηση της έκθεσης βιωσιμότητας του χρέους ανοίγει ο δρόμος για τον περιορισμό των πανύψηλων πρωτογενών πλεονασμάτων και την άμβλυνση των πολύ σκληρών δημοσιονομικών συνθηκών, οι οποίες στραγγαλίζουν εδώ και χρόνια την ελληνική οικονομία.

Πράγμα που αν επιβεβαιωθεί θα επιτρέψει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να ελευθερώσει κρίσιμους δημοσιονομικούς πόρους και να τους κατευθύνει ταχύτερα προς τη μείωση των φόρων και προς τις προκλητικά ελλειμματικές δημόσιες επενδύσεις.

Είναι θέμα της κυβέρνησης πια να εκμεταλλευθεί στο μέγιστο βαθμό το αποτέλεσμά της ώστε να αλλάξει γρήγορα το μείγμα της οικονομικής πολιτικής και να αποκτήσει επιτέλους αναπτυξιακά στοιχεία και χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΒΗΜΑ