Διευρύνονται οι σύμμαχοι της Lamda Development που θα συμμετάσχουν στο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού. Μετά τον όμιλο της Olympia και την οικογένεια Κάτσου που μέσω του σχήματος VoxCove θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, σήμερα ανακοινώθηκε  πως η αεροπορική εταιρεία Aegean  θα αποκτήσει το 1,66% της Lamda. Πρόκειται για  1.319.840 ίδιες μετοχές που είχε στο χαρτοφυλάκιό της η Lamda οι οποίες θα πωληθούν προς 7 ευρώ ανά μετοχή και η συναλλαγή θα ξεπεράσει τα 9,2 εκατ. ευρώ.

«Η Εταιρεία έλαβε για την ως άνω συναλλαγή την από 03.10.2019 έκθεση με τίτλο «Έκθεση αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/2018 (Αρθρ. 101), του κατά πόσον η πώληση πακέτου ιδίων μετοχών (ποσοστό 1,66%) της προς την Αεροπορία Αιγαίου Α.Α.Ε., (AEGEAN), είναι δίκαιη και εύλογη για τη Lamda και τους μετόχους της, που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος» (η Έκθεση) την οποία συνέταξε ο ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Δημήτριος Κουτσός-Κουτσόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 26751), Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 101 του νόμου 4548/2018.

Ως προς το τίμημα της συναλλαγής, αποφασίστηκε η πώληση των ως άνω Ιδίων Μετοχών να γίνει σε προσυμφωνημένη τιμή: α) €7,00 ανά μετοχή ή β) σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής η τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας είναι χαμηλότερη από €7,00 ανά μετοχή, σε τιμή ίση με την τιμή κλεισίματος της ημέρας συναλλαγής και με κατώτατο όριο την τιμή των €6,50 ανά μετοχή», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Lamda.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο άμεσο μέλλον το ποσοστό της Aegean θα ενισχυθεί.

Με αφορμή την επικείμενη συνεργασία των δύο πλευρών ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Η Lamda Development βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, θα είναι η αρχή για μια ευρύτερη και σημαντικότατη συνεργασία με την AEGEAN, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο των αερομεταφορών στην Ελλάδα, που θα την καταστήσει επίσημο αερομεταφορέα του Ελληνικού. Στόχος είναι η συνεργασία αυτή να αποτελέσει ένα πρώτο, εξαιρετικό δείγμα συνένωσης δυνάμεων και ανάπτυξης συνεργιών, ώστε να καταστεί η Αθήνα παγκόσμιος τουριστικός προορισμός.

Ταυτόχρονα, αποτελεί αφετηρία μελλοντικών συνεργιών μεταξύ των δύο εταιρειών και επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη και βαθιά πίστη του επιχειρηματικού κόσμου στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού».