• Αναζήτηση
 • Φωτιά τώρα στη Μάνδρα – Κοντά στα διόδια Ελευσίνας

  Φωτιά εκδηλώθηκε στη Μάνδρα Αττικής, κοντά στα διόδια Ελευσίνας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

  ÁÑÃÏËÉÄÁ-ÐÕÑÊÁÃÉÁ ÓÅ ÁÃÑÏÔÏÄÁÓÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÓÔÏ ÊÏÕÔÓÏÐÏÄÉ -Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ðõñêáãéÜ ðïõ åêäçëþèçêå óÞìåñá ôï áðüãåõìá óå áãñïôïäáóéêÞ äáóéêÞ Ýêôáóç óôï Êïõôóïðüäé ,äÞìïõ ¶ñãïõò Ìõêçíþí, óôçí Áñãïëßäá. Óôï óçìåßï ôçò öùôéÜò åðé÷åéñïýí 21 ðõñïóâÝóôåò ìå 10 ï÷Þìáôá êáé Ýíá ðåæïðüñï ôìÞìá, åíþ ðñáãìáôïðïéïýí ñßøåéò íåñïý äýï áåñïðëÜíá, ôýðïõ «ÐåôæåôÝë».(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

  Φωτιά εκδηλώθηκε στη Μάνδρα Αττικής, κοντά στα διόδια Ελευσίνας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

  Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

  Συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 33 πυροσβέστες με 15 οχήματα, επιπλέον 14 πυροσβέστες σε 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 καναντέρ και 1 ελικόπτερο.

  Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk