Στα χαρτιά έμεινε η σύσταση Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας

Πριν από τέσσερα χρόνια στο νόμο 4249 περί αναδιάρθρωσης ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπονταν συστάσεις υπηρεσιών. Μια από αυτές θα ήταν (σχετικό άρθρο 105) η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (Σ.Α.Π.Π.) η οποία θα αποτελούσε μέρος της Γ.Γ.Π.Π. σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και προϊστάμενος θα ήταν ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας με τριετή θητεία που θα μπορούσε να ανανεώνεται.

Πριν από τέσσερα χρόνια στο νόμο 4249 περί αναδιάρθρωσης ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπονταν συστάσεις υπηρεσιών. Μια από αυτές θα ήταν (σχετικό άρθρο 105) η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (Σ.Α.Π.Π.) η οποία θα αποτελούσε μέρος της Γ.Γ.Π.Π. σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και προϊστάμενος θα ήταν ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας με τριετή θητεία που θα μπορούσε να ανανεώνεται. Όπως καταγγέλλουν συνδικαλιστές της Πυροσβεστικής, ουδέποτε πέρασε από τα χαρτιά στην υλοποίηση.

Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, θα είχε ως αποστολή «το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του ως άνω σχεδιασμού, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη λήψη μέτρων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, ετοιμότητας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και δράσεων, τη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα στη διαχείριση των ως άνω καταστροφών, και άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και την προώθηση των σχέσεων της Γ.Γ.Π.Π. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τη συμμετοχή και υλοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και την προώθηση του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.»
Επιπλέον το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών που θα λειτουργούσε στην Σ.Α.Π.Π. θα ήταν αρμόδιο για: «α. Την ανάπτυξη και λειτουργία νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, καθώς και το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων ανά κατηγορία κινδύνου καταστροφών με σκοπό: αα) την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης, ββ) την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνου καταστροφών και γγ) την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτών.»
Αναφορικά με τους εθελοντές σημειώνονταν ότι στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται: «Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από την Πυροσβεστική Ακαδημία, εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών»

Ακόμη σχετικά με την εκπαίδευση τους επισημαίνονταν ότι «η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, η οποία πραγματοποιείται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας».
Επιπροσθέτως στο άρθρο 114 γίνονταν λόγος για ίδρυση και λειτουργίας στη Σ.Α.Π.Π. Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης «με σκοπό τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας όλων των συστημάτων προστασίας των πολιτών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων ή συμβάντων, που λειτουργούν σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και την ένταξή τους σε Εθνικό Σχεδιασμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος από τη Σ.Α.Π.Π. και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης συνιστούν διαδικασίες και υποδομές που εξασφαλίζουν την παραγωγή και την αξιολόγηση της πληροφορίας σχετικά με επερχόμενα καταστροφικά φαινόμενα ή συμβάντα, τη λήψη αποφάσεων και την ενημέρωση των πολιτών, με σκοπό την προετοιμασία του πληθυσμού και των δυνάμεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω συμβάντων, τη βελτίωση της δυνατότητας αντίδρασης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη μείωση των απωλειών.»
Eπιπλέον στα συρτάρια έμεινε και το σχέδιο που είχε συνταχθεί για την υλοποίηση της αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας−Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π) που προβλέπονταν στο άρθρο 69 και παραδόθηκε αρχικά στον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσο Μαυρόπουλο και μετέπειτα πέρασε στα χέρια του νυν Γενικού Γραμματέα κ. Γιάννη Καπάκη.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk