• Αναζήτηση
 • Αγορές 6,65 εκατ. μετοχών της Ελλάκτωρ από τα αδέρφια Καλλιτσάντση

  Τα δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας προχώρησαν στην αγορά 6.650.000 μετοχών μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (εκτελεστικό μέλος) Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED (την οποία ελέγχει από κοινού μετά του κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση) προέβη σε αγορά:

  α) στις 18/6/2018, 3.486.314 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 6.640.127,08 ευρώ
  β) στις 19/6/2018, 1.404.762 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 2.886.324,29 ευρώ και
  γ) στις 20/6/2018 1.758.924 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 3.721.441,00 ευρώ.
  Αντίστοιχα, ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης (εκτελεστικό μέλος) Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED (την οποία ελέγχει από κοινού μετά του κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση) προέβη σε αγορά :
  α) στις 18/6/2018 3.486.314 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 6.640.127,08 ευρώ
  β) στις 19/6/2018 1.404.762 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 2.886.324,29 ευρώ και
  γ) στις 20/6/2018 1.758.924 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 3.721.441,00ευρώ.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk