Τι αναζητούν οι ιστορικοί στα αρχεία των φορέων υγείας; Το αρχείο της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συγκρότηση του ιατρικού σώματος μέσα από το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου. Τα μητρώα ασθενών των νοσοκομείων ως δημογραφική, ιστορική και ιατρική πηγή. Αστυνομία και υγεία. Η αντιφυματική πολιτική μέσα από τα αρχεία. Λοιμώδεις νόσοι σε εμπόλεμη περίοδο. Τα ιστορικά αρχεία νοσοκομείων και φορέων υγείας: «Ευαγγελισμός», «Σωτηρία», Δημοτικό Νοσοκομείο Ερμούπολης, Φρενοκομείο Κέρκυρας, Ινστιτούτο Παστέρ…
Είναι ορισμένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν το τριήμερο συνέδριο «Αρχεία Φορέων Υγείας: Ιστορία και διαχείριση πηγών» που θα διεξαχθεί στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Δάφνης 61, Ψυχικό) από την Τετάρτη 25 έως την Παρασκευή 27 Απριλίου.
Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο για τις αρχειακές πηγές και τις αναζητήσεις της έρευνας γύρω από την ιστορία της υγείας, ένα ιστοριογραφικό πεδίο που προσελκύει τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων ερευνητών. Στόχος του είναι η ανάδειξη του αρχειακού πλούτου για την υγεία, η ενημέρωση του κοινού για τις νέες τάσεις της ιστορικής έρευνας, η παρουσίαση των πολιτικών διατήρησης και προστασίας της σχετικής αρχειακής κληρονομιάς και η ευαισθητοποίηση των φορέων υγείας για την αξία των τεκμηρίων που παράγουν.
Το συνέδριο διοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων και το Δίκτυο για την Ιστορία της Υγείας. Συμμετέχουν επιστήμονες και ερευνητές από φορείς διατήρησης και μελέτης των αρχείων υγείας, καθώς και από οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας και ιδρύματα.
Τις εργασίες του συνεδρίου πλαισιώνει η έκθεση «…ελπίς παρέστη…»: αρχειακά τεκμήρια για την υγεία.