Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ανεύρεση και σχεδιασμό νέων/εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς και την άντληση πόρων με χαμηλό κόστος για τις επιχειρήσεις ζήτησε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη.

Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ συανντήθηκαν την Πέμπτη με τον υπουργό με αντικείμενο συζήτησης τη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, ενόψει και της επικείμενης εξόδου από τα δανειακά προγράμματα τον προσεχή Αύγουστο.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Η ανταλλαγή θέσεων και απόψεων στη σύσκεψη εργασίας με τον υπουργό Οικονομίας επικεντρώθηκε στην εξεύρεση τρόπων επίλυσης των κυριότερων προβλημάτων ρευστότητας, τα οποία μαστίζουν σήμερα την πραγματική οικονομία. Η ώρα των αποφάσεων για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια έφθασε, αφού ανοίγει μία περίοδος δύο ετών για την εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων, η οποία, όμως, πρέπει να κλείσει, με στόχο την άμεση εξεύρεση «μη καταστροφικών ρυθμίσεων» για τη διάσωση των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να αναδειχθούν οι βασικές συνιστώσες, στις οποίες θα στηριχθεί το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Δηλώνω την πρόθεσή της ΕΣΕΕ να συμβάλλει σε οποιαδήποτε μελλοντική πρωτοβουλία που θα αναληφθεί για την «επαναλειτουργία» του τραπεζικού συστήματος προς όφελος του εγχώριου μικρομεσαίου επιχειρείν».

Ο κ. Κορκίδης παρέδωσε υπόμνημα στον υπουργό και του επισήμανε την περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρήσεων στις πηγές ρευστότητας, λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών εργαλείων, ειδικά σχεδιασμένων στις ανάγκες της αγοράς. Σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω μέριμνα για τη διευθέτηση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), ιδιαίτερα των επιχειρηματικών με βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, οι προτάσεις της ΕΣΕΕ εστίασαν στην ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να δοθεί τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην προώθηση ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, κύρια γνωρίσματα των οποίων θα είναι η ευελιξία τους και η ικανοποίηση συνθηκών που εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Όπως επισημάνθηκε, «λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ο παραδοσιακός τραπεζικός δανεισμός αποτελεί προνόμιο λίγων μόνο ενδιαφερομένων, η ενεργοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων εναλλακτικών τάσεων, όπως οι μικροπιστώσεις, οι εγγυήσεις, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venturecapital), οι επιχειρηματικοί άγγελοι (businessangels) και η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding), συνιστούν τη δεδομένη χρονική στιγμή τις πλέον ρεαλιστικές λύσεις».

Σε αυτό το εγχείρημα, βασικός αρωγός και παράγοντας διάχυσης των πλεονεκτημάτων που συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις και δη τις μικρομεσαίες, τα νέα μέσα πρόσβασης στη ρευστότητα, εκτιμάται ότι αποτελεί η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η ΕΣΕΕ επανέλαβε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει το Ταμείο και ότι ο μετασχηματισμός του σε αναπτυξιακή τράπεζα θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα χρηματοπιστωτικής εξυπηρέτησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία τής εγχώριας οικονομίας.

Η ΕΣΕΕ επαναφέρει το θέμα εξεύρεσης λύσης και τρόπου ρύθμισης των επιχειρηματικών δανείων που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, ενώ όσον αφορά στη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων (Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα) και ιδίως των επιχειρηματικών, όπως τονίστηκε, «η μικρή υποχώρησή τους στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2017 δεν δημιουργεί ψευδαισθήσεις για τις δραστικές αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στο συνολικό πλαίσιο διαχείρισής τους από τις τράπεζες». Η ΕΣΕΕ εκτιμά πως η έλλειψη συνεργατικού πνεύματος απέναντι στους δανειολήπτες επιχειρηματίες, σε συνδυασμό με το υψηλότατο, σε σύγκριση με τον επικρατούντα ευρωπαϊκό μέσο όρο, κόστος χρηματοδότησης, διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό κλίμα, μέσα στο οποίο οι προοπτικές επιβίωσης των επιχειρήσεων βαίνουν συνεχώς μειούμενες.

Όπως αναφέρθηκε, «πρέπει να καταστεί σαφές πως η παροχή ευελιξίας και η προώθηση του εγχώριου μικρομεσαίου επιχειρείν, το οποίο έχει δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα από το 2009 έως σήμερα, ωφελεί πρωτίστως τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί ένα ενιαίος τρόπος «κουρέματος» των κόκκινων δανείων και μάλιστα για διαφορετικού τύπου δάνεια, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις οριοθέτησης ενός πλαισίου, το οποίο θα διέπεται από τις μέχρι σήμερα δικαστικές αποφάσεις».

Τέλος, οι δομές και ο τρόπος λειτουργίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, όπως υποστηρίχθηκε, χρήζουν βελτιώσεων, με βασικότερες όλων την ελαστικοποίηση των αυστηρών κριτηρίων ένταξης σε αυτόν, τη συρρίκνωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την επέκταση της διάρκειας ισχύος του.