Κατάλληλο χώρο για τη μετεγκατάστασή της αναζητεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενόψει … Ελληνικού.
Με ανακοίνωσή της σήμερα, Δευτέρα 16 Απριλίου, απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναζητώντας ακίνητα για μίσθωση στην Αττική, προκειμένου εκεί να μεταφερθούν οι οργανικές της μονάδες.
Η πρόσκληση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, σύμφωνα με την οποία οι οργανικές μονάδες της ΥΠΑ που βρίσκονται εντός Ελληνικού θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί σε άλλους χώρους έως τις 30 Ιουνίου του 2018.
Για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς, αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης πάσης φύσεως υλικών, επίπλων, μηχανημάτων, εξοπλισμού συνεργείων και γραφείων, εργαλείων, αρχείων κτλ, από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στις νέες έχει εγκριθεί πίστωση 620.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η εκκένωση της έκτασης από τους δημόσιους φορείς, όπως η ΥΠΑ αλλά και το αμαξοστάσιο της Ο.ΣΥ. ΑΕ, αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της έκτασης στον επενδυτή και την έναρξη των εργασιών.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΥΠΑ έχει ως εξής: «Ενόψει της αξιοποίησης της περιοχής του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού (Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού –Αγίου Κοσμά) και την μετακίνηση των δημόσιων υπηρεσιών από την περιοχή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενδιαφέρεται για την μίσθωση ακινήτων στην Αττική, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αξιοποίησης ακινήτων να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2108916507, 2108916505 για περισσότερες πληροφορίες».
Υπενθυμίζεται ότι οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας παραμένουν στη θέση που βρίσκονται, βάσει του ν. 4062/2012 ως ισχύει, σε έκταση συνολικού εμβαδού 17.804,34 τ.μ.