Η συμφωνία των μετόχων των ΕΛΠΕ -όμιλος Λάτση και ΤΑΙΠΕΔ- για την από κοινού πώληση πλειοψηφικού πακέτου και του management της εταιρείας μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού ολοκληρώθηκε χωρίς εκπλήξεις. Θα πωληθεί το 50,1% της εταιρείας εκ των οποίων 30,1% θα διαθέσει ο όμιλος Λάτση και 20% το ΤΑΙΠΕΔ. Και οι δύο μέτοχοι αν ο διαγωνισμός πετύχει θα μετέχουν στα ΕΛΠΕ με ποσοστό 15% έκαστος.

Το ενδιαφέρον τώρα μετατοπίζεται στους όρους που θα θέσει το ΤΑΙΠΕΔ στο διαγωνισμό για τον υποψήφιο επενδυτή γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί ο αριθμός και η ποιότητα των προσφορών.
Σε ότι αφορά στη συμμετοχή των παλαιών μετόχων στο ΔΣ, αυτή θα αποφασιστεί από τον νέο ιδιοκτήτη, βάσει των ποσοστών τους. Σχετικά με τα δικαιώματα βέτο του δημοσίου, αυτά θα περιοριστούν στην αλλαγή έδρας της εταιρείας.
Για κομμάτι των παραχωρήσεων σε έρευνες υδρογονανθράκων θα δημιουργηθεί μια holding εταιρεία και κάτω από αυτήν θα περάσουν όλα τα ποσοστά των ΕΛΠΕ στις κοινοπραξίες που έχουν ήδη συσταθεί. Υπενθυμίζεται πως τα ΕΛΠΕ μετέχουν σε κοινοπραξία με την Edison και την Total στις έρευνες του «οικοπέδου 2» στην Κέρκυρα, μαζί με την Edison είναι στον Πατραϊκό Κόλπο, έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης για τις περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησο», ενώ μαζί με ExxonMobil και Total συμμετείχαν στους διεθνείς διαγωνισμούς για την παραχώρηση των δικαιωμάτων στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Στη holding εταιρεία τα ΕΛΠΕ θα συμμετέχουν με 75% και το ελληνικό δημόσιο μέσω αύξησης κεφαλαίου θα αποκτήσει το 25%. Σε συνδυασμό με το 15% που θα ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ στα ΕΛΠΕ, συνολικά η συμμετοχή του δημοσίου στη holding εταιρεία θα ανέλθει σε 36,25%. Η αύξηση κεφαλαίου με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια όμως αν οι έρευνες καρποφορήσουν και οι κοινοπραξίες περάσουν στη φάση των εξορύξεων τότε τα ποσά για να διατηρηθεί αυτό το 25% θα είναι τεράστια. ΤΑΙΠΕΔ και όμιλος Λάτση στο ΔΣ της holding των υδρογονανθράκων θα μετέχουν με την αναλογία του 1/3.