Η MiG έχει γίνει αποδέκτης προτάσεων για εξαγορά ή στρατηγική συνεργασία τόσο για την ίδια όσο και για τη θυγατρική της, το Θεραπευτήριο Υγεία χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει προκύψει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία.
Αυτό επισημαίνει σε απάντησή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές η Marfin Investment Group μετά από σχετικό ερώτημα που της ετέθη.
Η MIG, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΜΙG
Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» διευκρινίζει ότι έχει γίνει πολλάκις αποδέκτης διερευνητικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την εξαγορά, τη μεταβίβαση ή τη στρατηγική συνεργασία της ιδίας και τελευταία της θυγατρικής της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’ Α.Ε.», στα πλαίσια των οποίων υπογράφονται οι συνήθεις συμφωνίες εμπιστευτικότητας(ανταλλαγή πληροφοριών), χωρίς όμως να έχει προκύψει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία.
Η Εταιρία επαναλαμβάνει ότι θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία καλεί εκ νέου το επενδυτικό κοινό να βασίζει τις επενδυτικές του επιλογές μόνον σε επίσημες Ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου της Εταιρίας