• Αναζήτηση
 • Η Centric χάνει το 99,92% του τζίρου της από το deal με την GVC

  Στα 34,4 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το συνολικό τίμημα από την πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων (διαφημιστικά συμβόλαια) της Centric προς την GVC Plc.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Στα 34,4 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το συνολικό τίμημα από την πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων (διαφημιστικά συμβόλαια) της Centric προς την  GVC Plc.
  Η εισηγμένη Centric με σχετική ανακοίνωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει πως ποσό 14,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί  εντός διαστήματος 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία εκτιμάται ότι θα επέλθει εντός του 2017.
  Πρόσθετο τίμημα ύψους έως  20 εκατ. θα καταβληθεί τμηματικά -εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις- ως το 2020.
  Οι προϋποθέσεις σχετίζονται με την αύξηση του όγκου της δραστηριότητας που αφορά τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία κατά 5% για έκαστη από τις επόμενες δύο χρήσεις.
  Βεβαίως, το πιο σημαντικό στην ανακοίνωση της Centric είναι η επισήμανση πως οι πωληθείσες δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν το 99,93% του σημερινού τζίρου της εταιρείας επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του www.vima.gr.
   Ετσι, πλέον η πρόκληση για τη διοίκηση της Centric είναι πολύ μεγάλη, καθώς με το τίμημα που θα λάβει θα πρέπει να προικίσει την εταιρεία με νέες δραστηριότητες.
  Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Centric


  Αναφορικά με τους όρους της συμφωνίας αλλά και το τίμημα αυτής, διευκρινίζεται πως το συμφωνητικό που υπεγράφη αφορά τη σύναψη συμφωνίας με την GVC Plc για μεταβίβαση στην τελευταία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των θυγατρικών του Ομίλου της Centric, Zatrix Holdings Ltd και E.C.N. Holdings Ltd, επί της προώθησης (μάρκετινγκ) υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα, αφορά την προώθηση των sportingbet.gr, vistabet.gr και bwin.gr που γίνεται ως σήμερα από τις προαναφερόμενες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Centric, ενώ με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα γίνεται από εταιρία του ομίλου της αποκτώσας (GVC).
  Το προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνει αρχικό εξασφαλισμένο τίμημα και επιπρόσθετο τίμημα συναρτώμενο με την εξέλιξη της δραστηριότητας της αγοράστριας (υπηρεσίες τυχερών παιγνίων) στο βαθμό που σχετίζεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα, ποσό ύψους € 14,4 εκατ. θα καταβληθεί από την αποκτώσα εταιρία εντός διαστήματος 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία εκτιμάται ότι θα επέλθει εντός του 2017.
  Πρόσθετο τίμημα ύψους έως € 20 εκατ. θα καταβληθεί τμηματικά -εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις- ως το 2020. Οι προϋποθέσεις σχετίζονται με την αύξηση του όγκου της δραστηριότητας που αφορά τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία κατά 5% για έκαστη από τις επόμενες δύο χρήσεις.
  Συνεπώς, το συνολικό τίμημα δύναται να ανέλθει σε €34,4 εκατ. To τίμημα θα ενισχύσει την ρευστότητα του Ομίλου, μέσω των εταιριών της Zatrix Holdings Ltd και ECN Holdings Ltd όπου εντάσσεται και η δραστηριότητα των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
  Αντίστοιχα, σε σχέση με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου, σημειώνεται πως η πώληση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων θα έχει σημαντικότατη επιδραση για την Εταιρία και για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, με δεδομένο ότι μέχρι πρότινος η παροχή των υπηρεσιών προώθησης τυχερών παιχνιδιών αποτελούσε τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου της Centric.
  Ειδικότερα:
  Το 99,93% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου Centric κατά την περίοδο αναφοράς 01.01.2017-30.06.2017 αφορά τη δραστηριότητα που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
  Το 99,92% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της περιόδου αναφοράς 01.01.2016-31.12.2016 αφορά τη δραστηριότητα που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
  Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς 01.01.2017-30.06.2017, το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων του Ομίλου της Centric που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκε κερδοφόρο κατά ποσό € 1,2 εκατ. επί συνολικών καθαρών κερδών μετά φόρων του Ομίλου € 312χιλ.
  Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς 01.01.2016-31.12.2016, το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων του Ομίλου Centric που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκε ζημιογόνο κατά ποσό € 1,6 εκατ. επί συνολικών ζημιών μετά φόρων του Oμίλου € 3,3 εκατ.
  Η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα στοιχεία της ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου της Centric της 30ης Ιουνίου 2017, ανέρχονται σε € 32,8 εκατ.
  Τέλος, σημειώνεται πως βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί η έγκριση της συμφωνίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Centric. Πέραν τούτου, το σχετικό Συμφωνητικό προβλέπει χρονικό διάστημα 90 εργασίμων ημερών από την υπογραφή για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk