• Αναζήτηση
 • Πρόταση εξαγοράς για το Ιασώ General δέχτηκε το Ιασώ

  Πρόταση για την εξαγορά της κλινικής Ιασώ General στη Λεωφόρο Μεσογείων έχει δεχτεί η μητρική εισηγμένη εταιρεία Ιασώ Μαιευτική - Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Πρόταση για την εξαγορά της κλινικής Ιασώ General στη Λεωφόρο Μεσογείων έχει δεχτεί η μητρική εισηγμένη εταιρεία Ιασώ Μαιευτική – Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική. Όπως ενημερώνει το Ιασώ τις χρηματιστηριακές αρχές η πρόταση έχει γίνει από την Hellenic Healthcare, συμφερόντων του CVC Capital που εξαγόρασε πρόσφατα το νοσοκομείο Μετροπόλιταν και ήδη έχουν ξεκινήσει οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Παράλληλα, ο υποψήφιος αγοραστής διενεργεί νομικό και οικονομικό έλεγχο στο Ιασώ General.
  Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιασώ
  Η εταιρεία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι έχει λάβει προσφορά από την εταιρεία «HELLENIC HEALTHCARE S.À R.L.», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο (o Πιθανός Αγοραστής) για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην θυγατρική της εταιρεία «ΙΑΣΩ General – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (το ΙΑΣΩ General). Tο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τον Πιθανό Αγοραστή επί τη βάσει της προσφοράς, η οποία τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και των αποτελεσμάτων του νομικού και οικονομικού ελέγχου του ΙΑΣΩ General από τον Πιθανό Αγοραστή, της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Πιθανού Αγοραστή στο κείμενο της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και άλλες συνήθεις αιρέσεις.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk