• Αναζήτηση
 • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Δεν παραγράφονται στην 5ετία οι σοβαρές φορολογικές υποθέσεις

  Μήνυμα ότι δεν παραγράφονται σοβαρές φορολογικές υποθέσεις όταν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία ή δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε χιλιάδες πολίτες με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες της εφορίες της χώρας και τα ελεγκτικά κέντρα.

  Όπως λένε χαρακτηριστικά στελέχη του υπουργείου Οικονομικων είναι το πρώτο βήμα προκειμένου να λυθεί το θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου πλέον όλες οι φορολογικές υποθέσεις – εκτός των παραπάνω εξαιρέσων – παραγράφονται στην 5ετία. Μάλιστα στην ίδια εγκύκλιο γίνεται σαφής αναφορά ότι οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν και σε αυτές τις υποθέσεις, που βρίσκονται στο όριο της παραγραφής.

  Έτσι, οι λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, η λίστα με τα ΑΦΜ με 1.300.000 πολιτών που έχουν προκύψει από τραπεζικές συναλλαγές – καταθέσεις βρίσκονται στην πρώτη σειρά προτεραιότητας ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να εισπραχθούν έσοδα που είναι τόσο απαραίτητα για την επίτευξη του εφετινού προϋπολογισμού.

  Ο αναδρομικός έλεγχος θα ξεκινάει από το 2001 έως το 2005, όταν δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις , ενώ υποθέσεις μετά το 2005 και έως το 2010 θα ελέγχονται εφόσον προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία.

  Στο έγγραφο της ΑΑΔΕ προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αναφέρονται τα εξής:

  «Από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, ως κάτωθι:

  (α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

  (β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α’ της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),

  (γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής),

  (δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή).

  Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

  Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

  Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο της εφορίας

  – ποιοι γλυτώνουν με παραγραφή

  – Ελέγχονται:

  · Λίστα 1,3 εκατ. καταθετών

  · Λίστες Λαγκάρντ & Μπόργιανς

  · Έτη 2001 – 2005: Όσοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις

  · Έτη 2006 – 2010: Βρέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία

  Πότε παραγράφονται φορολογικά αδικήματα

  – 5 έτη: Όλες οι φορολογικές υποθέσεις

  – 10 έτη: Προκύπτουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk