• Αναζήτηση
 • Στα σχολεία η εγκύκλιος για τους σημαιοφόρους στα δημοτικά

  Τις …οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για την επιλογή των σημαιοφόρων μέσω κλήρωσης στα δημοτικά, έχουν απο σήμερα όλα τα σχολεία της χώρας. Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας δεν θα κρατούν τη σημαία στις παρελάσεις των σχολείων οι άριστοι μαθητές, αλλά οι σημαιοφόροι θα επιλέγονται με κλήρωση.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Τις …οδηγίες  του υπουργείου Παιδείας για την επιλογή των σημαιοφόρων μέσω κλήρωσης στα δημοτικά, έχουν απο σήμερα όλα τα σχολεία της χώρας. Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας δεν θα κρατούν τη σημαία στις παρελάσεις των σχολείων οι άριστοι μαθητές, αλλά οι σημαιοφόροι θα επιλέγονται με κλήρωση.
  Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, «σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους».
  Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο :
  Α) Σχολικές μονάδες με λειτουργία ενός τμήματος στη ΣΤ’ τάξη
  Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
  Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε για το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
  Υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου ορίζεται ένας μαθητής της ΣΤ ́ τάξης για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
  Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης και η τήρηση των προαναφερομένων είναι υποχρεωτική.
  Β) Σχολικές μονάδες με λειτουργία δύο τμημάτων στη ΣΤ’ τάξη
  Με τη διαδικασία της κλήρωσης καθορίζεται η σειρά των τμημάτων που θα εκπροσωπούν τη σχολική μονάδα κατά τα δύο χρονικά διαστήματα δηλαδή, από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου και από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
  Οι σημαιοφόροι επιλέγονται με κλήρωση, ένας από τους μαθητές του A’ τμήματος για το χρονικό διάστημα έως 31 Ιανουαρίου και ένας από τους μαθητές του Β ́ τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
  Κατά τον ίδιο τρόπο επιλέγονται πέντε παραστάτες του Α’ τμήματος και πέντε παραστάτες του Β’ τμήματος, καθώς και αντίστοιχα ένας  υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου του Α’ τμήματος και ένας  υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου του Β’ τμήματος.
  Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στους μαθητές του κάθε τμήματος χωριστά και η τήρηση των προαναφερομένων είναι υποχρεωτική.
  Γ) Σχολικές μονάδες με λειτουργία τριών ή περισσοτέρων τμημάτων στην ΣΤ΄τάξη
  Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
  Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ ́ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε για το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
  Υπεύθυνοι κατάθεσης στεφάνου ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ ́ τάξης, ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ένας για το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
  Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης και η τήρηση των προαναφερομένων είναι υποχρεωτική.
  Δ) Ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες και σχολικές μονάδες με ολιγομελή τμήματα
  Στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (1/θέσια,2/θέσια, 3/θέσια), καθώς και στα σχολεία που έχουν αριθμό μαθητών στην ΣΤ’ τάξη μικρότερο του αναγκαίου αριθμού για την επιλογή ενός σημαιοφόρου, πέντε παραστατών και ενός υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου, οι θέσεις συμπληρώνονται με μαθητές της Ε’ και όταν δεν επαρκούν κι αυτοί, με μαθητές και των άλλων τάξεων κατά φθίνουσα σειρά (πρώτα της Δ ́ τάξης κλπ.), με τη διαδικασία της κλήρωσης.
  Ε) Διαδικασία
  Στις περιπτώσεις Α, Β και Γ, η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ ́ τάξης και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τμημάτων, ενώ στην περίπτωση Δ ́ η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της σχολικής μονάδας και του συλλόγου των εκπαιδευτικών, με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων.
  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk