• Αναζήτηση
 • Ως τις 15 Σεπτεμβρίου τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των πελατών τους

  Προθεσμία λίγων ημερών έως τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καταλόγους με στοιχεία των πελατών τους προκειμένου η ΑΑΔΕ να προχωρήσει στη συνέχεια σε ενδελεχή επεξεργασία και διασταυρώσεις με τα δηλούμενα εισοδήματα.

  Προθεσμία λίγων ημερών έως τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καταλόγους με στοιχεία των πελατών τους προκειμένου η ΑΑΔΕ να προχωρήσει στη συνέχεια σε ενδελεχή επεξεργασία και διασταυρώσεις με τα δηλούμενα εισοδήματα.

  Με εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αποστολής των εν λόγω στοιχείων καθώς και τα χρονικά περιθώρια που έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ετήσια βάση.

  Τα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της απόφασης, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους πλήθος πληροφοριών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς όπως είναι οι τοκοι, τα μερίσματα, τα ποσά από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, τα ποσά των λογαριασμών καθώς άλλες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

  Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017, η πρώτη υποβολή αυτών των πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017.

  Παράλληλα, με άλλη εγκύκλιο η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές της ΑΑΔΕ οι οποίες θα ενεργούν ως τμήματα διασύνδεσης, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ κρατών. Οι αρχές αυτές θα παραλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και θα τα διαθέτουν στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των άλλων κρατών-μελών και στην Επιτροπή.

  Ουσιαστικά με αυτές τις δύο αποφάσεις το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να γνωρίσει σε πραγματικό χρόνο συναλλαγές και ποσά τραπεζικών λογαριασμών και μέσω ενός συστήματος προηγμένων διασταυρώσεων να μπορεί να εξάγει άμεσα συμπεράσματα για περιπτώσεις ελεγχόμενων προσώπων ή να ανάβει το πράσινο φως για περαιτέρω έλεγχο σε φορολογούμενους οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές.

  Με τις διασταυρώσεις αυτές είναι βέβαιο, όπως επισημαίνουν αρμοδίως, ότι πλέον όσοι έχουν μαύρο χρήμα σε χώρες του εξωτερικού που θα υπάρχει πλέον ανταλλαγή πληροφοριών θα σκεφτούν σοβαρά να το δηλώσουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου στην εφορία για να μην υποστούν στη συνέχεια και ποινικές κυρώσεις.

  Οικονομία