• Αναζήτηση
 • Ξεκίνησαν οι συμψηφισμοί φόρου εισοδήματος με τον ΕΝΦΙΑ

  Επιστροφές φόρου 18,8 εκατ. ευρώ 133.502 φορολογουμένων και υπερεισπράξεις 22,3 εκατ. ευρώ που αφορούν 434.944 περιπτώσεις, συμψηφίστηκαν με μία ή περισσότερες αρρύθμιστες οφειλές όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος εισοδήματος.

  Επιστροφές φόρου 18,8 εκατ. ευρώ 133.502 φορολογουμένων και υπερεισπράξεις 22,3 εκατ. ευρώ που αφορούν 434.944 περιπτώσεις, συμψηφίστηκαν με μία ή περισσότερες αρρύθμιστες οφειλές όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος εισοδήματος.

  Στον συμψηφισμό προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε μία προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με περιπτώσεις πολιτών που είτε είχαν βάλει περισσότερα χρήματα ή με λάθος ταυτότητες οφειλής για παλαιότερες οφειλές και το κράτος ακόμη δεν τους έχει επιστρέψει τη διαφορά είτε έχουν επιστροφή φόρου αλλά ταυτόχρονα έχουν άλλες οφειλές (π.χ. ΕΝΦΙΑ).

  Το συνολικό ποσό των 41.163.818,96 ευρώ συμψηφίστηκε κατά ποσοστό 63% και 24% με οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α. και φόρου εισοδήματος αντίστοιχα.

  Στους ενδιαφερόμενους πολίτες θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet να ενημερωθούν για το νέο και μειωμένο ποσό της οφειλής τους.

  Στο ερώτημα τι είναι η υπερείσπραξη το Υπ. Οικονομικών απαντά ότι αφορά ποσό που καταβλήθηκε αλλά δεν πιστώθηκε αυτόματα σε οφειλή/ρύθμιση. Το ποσό αυτό εμφανίζεται στη Δ.Ο.Υ. ως εκκρεμότητα επιστροφής / συμψηφισμού. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επισκέψεις σας στη Δ.Ο.Υ., εξαιτίας ενδεχόμενης υπερείσπραξης, η ΑΑΔΕ προτρέπει σε κάθε περίπτωση, πριν από κάθε πληρωμή, να ελέγχει ο φορολογούμενος το υπόλοιπο της οφειλής / δόσης σας μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» όπως περιγράφεται παρακάτω:

  Συνηθέστερες περιπτώσεις υπερείσπραξης

  1. Αλλαγή ποσού υπολοίπου λόγω συμψηφισμών με συνέπεια την πληρωμή μεγαλύτερου ποσού από το υπόλοιπο της οφειλής. Καθημερινά πραγματοποιούνται από τις Δ.Ο.Υ. (αυτεπάγγελτα) συμψηφισμοί επιστροφών με οφειλές, οπότε σε αυτή την περίπτωση μειώνεται το υπόλοιπο ποσό της οφειλής σας. Επίσης, σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται και αυτόματοι μαζικοί συμψηφισμοί κεντρικά. Στην περίπτωση αυτή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει στο TAXISnet ο φορολογούμενος θα λάβει ε ενημερωτικό μήνυμα.

  Σε κάθε περίπτωση, πριν την πληρωμή της οφειλής / δόσης, συστήνεται να ενημερώνεται ο φορολογούμενος μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» για το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής ή/και την πιθανή αναμόρφωση των δόσεων καθώς και να τυπώνεται εάν απαιτείται η ταυτότητα οφειλής. Προσοχή: Η καταβολή για κάθε οφειλή δεν πρέπει να ξεπερνάει το Συνολικό Ποσό Οφειλής.

  2. Σημείωμα για πληρωμή μη επικαιροποιημένο. Κάθε οφειλή και κάθε ρύθμιση έχει διαφορετική Ταυτότητα οφειλής.Θα πρέπει ο φορολογούμενος να χρησιμοποιεί τη σωστή Ταυτότητα οφειλής, δηλαδή αυτή που αντιστοιχεί στην οφειλή / ρύθμιση που θέλει να πληρώσει (π.χ. εάν έχει κρατήσει την περυσινή Τ.Ο. του ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τη χρησιμοποιήσει για να πληρώσει το φετινό φόρο αλλά να εκτυπώσει τη νέα ταυτότητα, αυτήν δηλαδή που αντιστοιχεί στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017).

  3. Πληρωμή της 1ης δόσης της ρύθμισης τμηματικά. Μία νέα ρύθμιση επικυρώνεται αυτόματα μόνο με την εμπρόθεσμη πληρωμή ολόκληρης της 1ης δόσης. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του ποσού της 1ης δόσης (π.χ. 1η δόση 100 ευρώ, πληρώνονται 20 ευρώ σε μία τράπεζα και τα υπόλοιπα 80 ευρώ σε άλλη τράπεζα), δεν είναι δυνατή η αυτόματη επικύρωση της ρύθμισης, με αποτέλεσμα τα καταβληθέντα ποσά να εμφανίζονται στη Δ.Ο.Υ. ως υπερεισπράξεις και η 1η δόση ανεξόφλητη. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία (επικύρωση ρύθμισης και συμψηφισμός των υπερεισπράξεων) πραγματοποιείται από τη Δ.Ο.Υ.

  4. Πληρωμή οφειλής εκτός ρύθμισης και αίτηση ρύθμισης πριν την πίστωση της οφειλής. Εάν έχει καταβάλει ο φορολογούμενος ποσό σε αρρύθμιστη οφειλή και σκοπεύει να ρυθμίσει το υπόλοιπο των οφειλών του, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι η πληρωμή που έχει ήδη κάνει, έχει πιστωθεί (δηλαδή έχει μειωθεί η οφειλή του). Σε αντίθετη περίπτωση, ακόμα και αν πληρώσει εμπρόθεσμα ολόκληρη την 1η δόση της ρύθμισης, η ρύθμιση δε θα είναι δυνατό να επικυρωθεί και η Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να δημιουργήσει νέα ρύθμιση, στην οποία θα αντιστοιχεί νέα Ταυτότητα Ρύθμισης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο). Συνεπώς, όποιες πληρωμές πραγματοποιηθούν με την αρχική Τ.Ρ.Ο. θα καταλήγουν σε υπερείσπραξη.

  Οικονομία